Википедија:Уредувачки денови 2021

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки денови.svg
Кратенки:
ВП:УД

Во текот на 2021 година се одржуваат уредувачки денови. Уредувачките денови се изведуваат во текот на еден ден од 24 часа, со почеток во 00:00 ч. и крај во 23:59 ч. истиот ден. Предвид се земаат сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот ден.

Напомена: Заради избегнување на спротивставени уредувања и пишување на иста статија од двајца или повеќе корисници на Википедија на македонски јазик, секој заинтересиран учесник е пожелно да го пријави своето учество и да избере кои статии ќе ги уредува!

Одржани деновиУреди

Дела од Виктор ИгоУреди

На 5 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Виктор Иго“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Виктор Иго можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Божиќна кујнаУреди

На 7 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Божиќна кујна“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Божиќната кујна можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (А)Уреди

На 12 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (А)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата А било препорано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Горец
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на ХонгконгУреди

На 14 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Хонгконг“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Хонгконг можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ШтипскоУреди

На 19 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Штипско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Штипско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Ниви на Веселин Јованов (Црвулево) (Н)
 2. Кула (Црвулево) (Н)
 3. Говедарски Пат (Црвулево) (Н)
 4. Батулица (Црвулево) (Н)
 5. Солунски Рид (Судик) (Н)
 6. Дугени (Судик) (Н)
 7. Аџибунар (Суво Грло) (Н)
 8. Гробишта (Суво Грло) (Н)
 9. Ќоилук (Суво Грло) (Н)
 10. Црквиште (Софилари) (Н)
 11. Поле (Софилари) (Н)
 12. Тумба (Селце) (Н)
 13. Јарма (Селце) (Н)
 14. Бавчи (Пухче) (Н))
 15. Градиште (Пухче) (Н)
 16. Кала (Пухче) (Н)
 17. Пухче (археолошко наоѓалиште) (Н)
 18. Рамниште (Пухче) (Н)
 19. Бунар (Лесковица) (Н)
 20. Голема Нива (Лесковица) (Н)
 21. Дабјата (Лесковица) (Н)
 22. Дворот на Божин Николов (Лесковица) (Н)
 23. Сопот (Лесковица) (Н)
 24. Стари Гробишта (Лесковица) (Н)
 25. Суни Чешма (Лесковица) (Н)
 26. Над Црква (Крупиште) (Н)
 27. Црква Св. Никола (Крупиште) (Н)
 28. Рудина (Свети Николе) (Н)
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Пјер Огист РеноарУреди

На 21 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пјер Огист Реноар“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Пјер Огист Реноар можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Населени места во КушницаУреди

На 26 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Населени места во Кушница“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за населените места во општината Кушница можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПисмаУреди

На 28 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Писма“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за писмата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Б)Уреди

На 4 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Б)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Б било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ГевгелискоУреди

На 9 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Гевгелиско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Зад Камен (Стојаково) (Н)
 2. Друмот II (Стојаково) (Н)
 3. Друмот I (Стојаково) (Н)
 4. Црквиште (Смоквица) (Н)
 5. Ќерамидница (Смоквица) (Н)
 6. Туфка (Смоквица) (Н)
 7. Св. Илија (Смоквица) (Н)
 8. Мраморот (Смоквица) (Н)
 9. Леските (Смоквица) (Н)
 10. Градиште (Смоквица) (Н)
 11. Вишов Јавор (Смоквица) (Н)
 12. Аерот (Смоквица) (Н)
 13. Ветка Црква (Смоквица) (Н))
 14. Агова Чешма (Смоквица) (Н)
 15. Аузо (Габрово) (Н)
 16. Дедовец (Габрово) (Н)
 17. Кочиње (Габрово) (Н)
 18. Лалово Трло (Габрово) (Н)
 19. Селиште (Габрово) (Н)
 20. Стојков Рид (Габрово) (Н)
 21. Студенка (Габрово) (Н)
 22. Гробишта (Милетково) (Н)
 23. Лозјата (Милетково) (Н)
 24. Манастир (Милетково) (Н)
 25. Смреков Рид (Милетково) (Н)
 26. Малечок Прлик (Моин) (Н)
 27. Мечкин Дол (Моин) (Н)
 28. Трајкова Чешма (Моин) (Н)
 29. Тутулен (Моин) (Н)
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Фјодор ДостоевскиУреди

На 11 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Фјодор Достоевски“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Фјодор Достоевски можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Отомански договориУреди

На 16 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Отомански договори“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за отоманските договори можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Албрехт ДирерУреди

На 18 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Албрехт Дирер“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Албрехт Дирер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Населени места во КожаниУреди

На 23 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Населени места во Кожани“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за населените места во општината Кожани можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препроачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Програмски јазициУреди

На 25 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Програмски јазици“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за програмските јазици можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Окрузи и околии во КинаУреди

На 2 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Окрузи и околии во Кина“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за окрузите и околиите во Кина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ОхридскоУреди

На 4 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Охридско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Охридско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Пррепорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (В)Уреди

На 9 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (В)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата В било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Вилијам ШекспирУреди

На 11 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Вилијам Шекспир“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Вилијам Шекспир можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

 • Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Острови во Балтичко МореУреди

На 16 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Острови во Балтичко Море“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за островите во Балтичко Море можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 P.Nedelkovski
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Јан ван АјкУреди

На 18 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Јан ван Ајк“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Јан ван Ајк можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Најдобри фудбалски лиги во ЕвропаУреди

На 23 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Најдобри фудбалски лиги во Европа“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за најдобрите фудбалски лиги во Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Carshalton
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Војни на Стариот РимУреди

На 25 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Војни на Стариот Рим“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за војните на Стариот Рим можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Пустини во Северна АмерикаУреди

На 30 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Пустини во Северна Америка“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за пустините во Северна Америка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Stojanovski04
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ПрилепскоУреди

На 1 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Прилепско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
 1. Каравашчина (Витолиште) (Н)
 2. Лачникот (Витолиште) (Н)
 3. Лигораса (Витолиште) (Н)
 4. Моклиште (Витолиште) (Н)
 5. Куќата на Мантови (Варош) (Н)
 6. Мечкина Дупка (Варош) (Н)
 7. Падарница (Варош) (Н)
 8. Под Кули (Варош) (Н)
 9. Попадин Дол (Варош) (Н)
 10. Св. Димитрија (Варош) (Н)
 11. Св. Петар (Варош) (Н)
 12. Св. Харалампија (Варош) (Н)
 13. Ташачица (Варош) (Н)
 14. Светец (Варош) (Н)
 15. Црква 14 (Варош) (Н)
 16. Црква 15 (Варош) (Н)
 17. Градиште (Кокре) (Н)
 18. Грамаѓе (Кокре) (Н)
 19. Во Селото (Гуѓаково) (Н)
 20. Градишка Тумба (Гуѓаково) (Н)
 21. Козјаник (Гуѓаково) (Н)
 22. Папрадишки Рид (Гуѓаково) (Н)
 23. Писаник (Гуѓаково) (Н)
 24. Солишка Падина (Гуѓаково) (Н)
 25. Средна Падина (Гуѓаково) (Н)
 26. Трнка (Гуѓаково) (Н)
 27. Црнелица (Гуѓаково) (Н)
 28. Спасица (Кокре) (Н)
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Емил ЗолаУреди

На 6 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Емил Зола“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Емил Зола можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Stojanovski04
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

РомиУреди

На 8 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Роми“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2021 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со Ромите било препорачано да се користи потсписокот на предложени личности во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2021“.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
4 44martin88
5 IMarkovacev
6 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Г)Уреди

На 13 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Г)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Г било препорано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сојузни држави на НигеријаУреди

На 15 април година е одржан уредувачки ден на тема „Сојузни држави на Нигерија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сојузните државни на Нигерија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Едвард МункУреди

На 20 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Едвард Мунк“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Едвард Мунк можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Stojanovski04
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Геолошки периодиУреди

На 22 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Геолошки периоди“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за геолошките периоди може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Stojanovski04
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Валути во оптекУреди

На 27 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Валути во оптек“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за валути во оптек можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на ЧешкаУреди

На 29 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Чешка“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за владетелите на Чешка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Stojanovski04
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бројни системиУреди

На 4 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Бројни системи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за бројните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Stojanovski04
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Томас МанУреди

На 6 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Томас Ман“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Томас Ман можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано е изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во СветиниколскоУреди

На 11 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Светиниколско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Џамалџуик (Дорфулија) (Н)
 2. Шести Рид (Дорфулија) (Н)
 3. Голем Рид (Ѓуземелци) (Н)
 4. Св. Ѓорѓи (Ѓуземелци) (Н)
 5. Ќерамидница (Ѓуземелци) (Н)
 6. Чифлик (Ѓуземелци) (Н)
 7. Алин Дол (Немањици) (Н)
 8. Ветрен (Немањици) (Н)
 9. Вреж (Немањици) (Н)
 10. Градиште (Немањици) (Н)
 11. Дабица (Немањици) (Н)
 12. Јокуш (Немањици) (Н)
 13. Мишевска Воденица (Немањици) (Н)
 14. Зелена Чукарка (Немањици) (Н)
 15. Црквиште (Немањици) (Н)
 16. Рид (Крушица) (Н)
 17. Св. Дух (Крушица) (Н)
 18. Св. Спас (Крушица) (Н)
 19. Градиште (Малино) (Н)
 20. Малино (археолошко наоѓалиште) (Н)
 21. Поза Рид (Малино) (Н)
 22. Св. Стефан (Малино) (Н)
 23. Црвена Стена (Малино) (Н)
 24. Антарла (Свети Николе) (Н)
 25. Долни Бавчи (Свети Николе) (Н)
 26. Долно Маало (Свети Николе) (Н)
 27. Дудин Дол (Свети Николе) (Н)
 28. Ѓурче (Свети Николе) (Н)
 29. Медово Аниште (Свети Николе) (Н)
 30. Свети Николај (Свети Николе) (Н)
 31. Свети Спас (Свети Николе) (Н)
 32. Свети Стефан (Свети Николе) (Н)
 33. Сулејманец (Свети Николе) (Н)
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ирански јазициУреди

На 13 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Ирански јазици“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за бројните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Петер Паул РубенсУреди

На 18 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пиетер Паул Рубенс“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Петер Паул Рубенс можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
4 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Визиготски кралевиУреди

На 20 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Визиготски кралеви“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за визиготските кралеви може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Грофовии во АнглијаУреди

На 25 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Грофовии во Англија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за грофовиите во Англија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Д)Уреди

На 27 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Д)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Д било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Патеки за Формула 1Уреди

На 1 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Патеки за Формула 1“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за патеките за Формула 1 можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на Ерусалимското КралствоУреди

На 3 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Ерусалимското Кралство“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за владетелите не Ерусалимското Кралство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во КавадаречкоУреди

На 8 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кавадаречко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Раскази од Антон ЧеховУреди

На 10 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Раскази од Антон Чехов“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за расказите од Антон Чехов можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Диего ВеласкесУреди

На 15 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Диего Веласкес“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Диего Веласкес можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на Отоманското ЦарствоУреди

На 17 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Отоманското Царство“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Отоманското Царство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Ѓ, Е)Уреди

На 22 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Ѓ, Е)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквите Ѓ и Е било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Прицкеровата наградаУреди

На 24 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Прицкеровата награда“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Прицкеровата награда можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Јужна ЕвропаУреди

На 29 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Јужна Европа“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Јужна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Џорџ Бернард ШоУреди

На 1 јули 2021 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Дела од Џорџ Бернард Шо“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Џорџ Бернард Шо можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Реони во МолдавијаУреди

На 6 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Реони во Молдавија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за реоните во Молдавија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во КумановскоУреди

На 8 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кумановско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Каналски ОстровиУреди

На 13 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Каналски Острови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за Каналските Острови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Источна ЕвропаУреди

На 15 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Источна Европа“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Источна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Ж, З)Уреди

На 20 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Ж, З)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквите Ж и З било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Едгар ДегаУреди

На 22 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Едгар Дега“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Едгар Дега можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 44martin88
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Народи во КинаУреди

На 27 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Народи во Кина“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за народите во Кина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот предошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ВиничкоУреди

На 3 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Виничко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Виничко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Александар ПушкинУреди

На 5 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Александар Пушкин“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Александар Пушкин можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Департмани во ФранцијаУреди

На 10 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Департмани во Франција“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за департманите во Франција можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Северна ЕвропаУреди

На 12 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Северна Европа“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Северна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Единици за податоциУреди

На 17 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Единици за податоци“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за единиците за податоци можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (И)Уреди

На 19 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (И)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата И било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ОблациУреди

На 24 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Облаци“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за облаците можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од ТицијанУреди

На 26 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Тицијан“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Тицијан можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 1. Свети Јован Крстител (Тицијан) (Н)
 2. Починка при бегството во Египет (Тицијан) (Н)
 3. Свети Севастијан (Тицијан, Ермитаж) (Н)
 4. Св. Марина и ламјата (Тицијан) (Н)
 5. Суета (Тицијан) (Н)
 6. Свети Јероним во покајание (Тицијан, 1575) (Н)
 7. Портрет на Филип II (Н)
 8. Портрет на Џакомо Дорија (Тицијан) (Н)
 9. Портрет на маж (Тицијан, Њујорк) (Н)
 10. Портрет на Карло V со куче (Н)
 11. Девојка во крзно (Н)
 12. Мачеништвото на Свети Лаврентиј (Тицијан) (Н)
 13. Портрет на Пјетро Аретино (Н)
 14. Портрет на генерал (Н)
2 П.Неделковски
3 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Египетски пирамидиУреди

На 31 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Египетски пирамиди“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за пирамидите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ВелешкоУреди

На 2 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Велешко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Велешко било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Западна ЕвропаУреди

На 7 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Западна Европа“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Западна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Жил ВернУреди

На 9 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Жил Верн“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Жил Верн можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

НовиУреди

На 14 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Нови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за новите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Ј)Уреди

На 16 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Ј)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Ј било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на БелгијаУреди

На 21 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Белгија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Белгија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Пол ГогенУреди

На 23 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пол Гоген“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Пол Гоген можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dentedeleone
3 Dandarmkd
4 Chnitke
5 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бугарски владетелиУреди

На 28 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Бугарски владетели“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за бугарските владетели можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во ЧилеУреди

На 30 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Чиле“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Чиле можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во РадовишкоУреди

На 5 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Радовишко било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во ТајландУреди

На 7 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Тајланд“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Тајланд можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Источна АзијаУреди

На 12 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Источна Азија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Источна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Свети римски царевиУреди

На 14 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Свети римски цареви“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светите римски цареви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (К)Уреди

На 19 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (К)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата К било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dentedeleone
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Цареви на Израил и ЈудејаУреди

На 21 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Цареви на Израил и Јудеја“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за царевите на Израил и Јудеја можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Jonovski
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Густав КлимтУреди

На 26 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Густав Климт“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Густав Климт можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Области во ЕгипетУреди

На 28 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Области во Египет“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за областите во Египет можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЧувстваУреди

На 2 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Чувства“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за чувствата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dentedeleone
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Лав ТолстојУреди

На 4 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Лав Толстој“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Лав Толстој можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 dentedeleone
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Југоисточна АзијаУреди

На 9 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Југоисточна Азија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Југоисточна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Подземни железнициУреди

На 11 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Подземни железници“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за подземните железници можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Visem
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во СкопскоУреди

На 16 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Скопско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Скопско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Л, Љ)Уреди

На 18 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Л, Љ)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквите Л и Љ било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Замоци и дворци во СловенијаУреди

На 23 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Замоци и дворци во Словенија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за замоците и дворците во Словенија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Bojan9Spasovski
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Франсиско де ЗурбаранУреди

На 25 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Франсиско де Зурбаран“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Франсиско де Зурбаран можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Химни на азиски државиУреди

На 30 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Химни на азиски држави“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за химните на азиските држaви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во КратовскоУреди

На 2 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кратовско било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Планирани деновиУреди

Драми од Бертолт БрехтУреди

На 7 декември 2021 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Драми од Бертолт Брехт“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за драмите од Бертолт Брехт може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Јужна АзијаУреди

На 9 декември 2021 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Светско наследство во Јужна Азија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Јужна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Ел ГрекоУреди

На 14 декември 2021 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Слики од Ел Греко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Ел Греко може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во КривопаланечкоУреди

На 16 декември 2021 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кривопаланечко се препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик: