Мебибитот ― множител на битот, единица на информации, префиксирана со стандардно заснованиот умножувач „меби“ (симбол Mi), бинарен префикс што значи 220.[1][2] Симболот на единицата на мебибитот е Mibit.

Содржатели на битовите
SI децимална претставка IEC бинарни претставки
Назив
(симбол)
Стандард
SI
Бинарна
примена
Назив
(симбол)
Вредност
килобит (кбит) 103 210 кибибит (Кибит) 210
мегабит (Мбит) 106 220 мебибит (Мибит) 220
гигабит (Гбит) 109 230 гибибит (Гибит) 230
терабит (Тбит) 1012 240 тебибит (Тибит) 240
петабит (Пбит) 1015 250 пебибит (Пибит) 250
ексабит (Ебит) 1018 260 ексбибит (Еибит) 260
зетабит (Збит) 1021 270 зебибит (Зибит) 270
јотабит (Јбит) 1024 280 јобибит (Јибит) 280
Поврзано: нибл · бајт · Содржатели на бајтите
Величински редови на податоците
1 мебибит = 220 бити = 1048576бити = 1024 кибибити[3]

Оваа единица е најкорисна за мерење на капацитетот на RAM и ROM чипот.

Мебибитот е тесно поврзан со мегабитот што е еднакво на 106 бити = 1.000.000 бити.

Во текот на 1980-тите и 1990-тите, производителите на видео игри понекогаш ја пријавувале количината на меморијата само за читање (ROM) на внатрешниот кертриџ на пакувањето во мегабити, каде 1 мегабит изнесувал 128 кибибајти и 8 мегабити биле 1 мебибит ROM, што содржел инструкции и податоци за играта.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. International Electrotechnical Commission, IEC 60027-2 (2000-11) Ed. 2.0
  2. A.J. Thor (2000). „Prefixes for binary multiples“. Metrologia. 37 (81): 81. doi:10.1088/0026-1394/37/1/12.
  3. Definitions of the SI units: The binary prefixes