Википедија:Вавилон
mkMајчин јазик на овој корисник е македонскиот.
Macedonia-02816 - Gjorgija Pulevskiwas (10905317575).jpg Што се вељид народ? - Народ се вељид, људи који се од еден род и који зборувајед еднаков збор, и који, живувајед и кои се другарад еден, со, други, и који, имајед, једнакви, обичаји и песни и весеља, тије људите ји викајед народ а место, во које живувад, народ, се вељид отечество, од тои народ. Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија.
"Речник од три јазика: Македонски, Албански и Турски"
1875, Пулевски

Добре дојдовте на мојата профилна страница!
Активен член на англиската верзија на Wiktionary, со цел зачувување, негување и промоција на македонскиот јазик. Моите активности можете да ги погледнете тука.