Јобибитот ― множител на битот, единица за чување дигитални информации, префиксирана со стандардно заснованиот умножувач yobi (симбол Yi), бинарен префикс што значи 280. Симболот на единицата за јобибитот е јибит.[1][2]

Содржатели на битовите
SI децимална претставка IEC бинарни претставки
Назив
(симбол)
Стандард
SI
Бинарна
примена
Назив
(симбол)
Вредност
килобит (кбит) 103 210 кибибит (Кибит) 210
мегабит (Мбит) 106 220 мебибит (Мибит) 220
гигабит (Гбит) 109 230 гибибит (Гибит) 230
терабит (Тбит) 1012 240 тебибит (Тибит) 240
петабит (Пбит) 1015 250 пебибит (Пибит) 250
ексабит (Ебит) 1018 260 ексбибит (Еибит) 260
зетабит (Збит) 1021 270 зебибит (Зибит) 270
јотабит (Јбит) 1024 280 јобибит (Јибит) 280
Поврзано: нибл · бајт · Содржатели на бајтите
Величински редови на податоците

1 јобибит = 280 бити = 1208925819614629174706176бити = 1024 зебибити.[3]

Префиксите зеби и јоби првично не биле дел од системот на бинарни префикси, но биле додадени од Меѓународната електротехничка комисија во август 2006 година.[4]

НаводиУреди

  1. International Electrotechnical Commission, IEC 60027-2 (2000-11) Ed. 2.0
  2. A.J. Thor (2000). „Prefixes for binary multiples“. Metrologia. 37 (81): 81. doi:10.1088/0026-1394/37/1/12.
  3. Bruce Barrow (January 1997). „Definitions of the SI units: The binary prefixes“. physics.nist.gov.
  4. „IEC - IEC in action | News releases > nr2005 - Here come zebi and yobi“. Архивирано од изворникот на 12 септември 2009.