Википедија:Кратенка

Надворешни врски ==== Надворешни врски

  Оваа страница е напатствие на македонската Википедија. Општоприфатен стандард е уредувачите да ги следат правилата, но сепак треба да се користи здрав разум и да се прават повремени исклучоци. Ако ја уредувате оваа страница, Ве молиме прво уверете се дека за вашата промена постои консензус. Ако се двоумите, прво дискутирајте на страницата за разговор.
Кратенки:
ВП:КРАТЕНКА

Кратенка претставува страница за пренасочување со кратко име и служи за полесна пристапност до поважните страници на Википедија. На пример, кратенката ВП:НГТ води до страницата Википедија:Неутрална гледна точка, а КАТ:ШПК води до [[:Категорија:Шаблони за предупредување кориснициjghj
Листа на сите кратенки може да се најде во Категорија:Пренасочувања од кратенки.

За да ставите кратенка во оваа категорија, додадете {{П од кратенка}} во страницата за пренасочување, но во истиот ред. Пример:
#ПРЕНАСОЧУВАЊЕ [[Википедија:Име на страница]] {{П од кратенка}}

Кратенките обично се создаваат со големи букви и со формат XXX:XXX. Од левата страна од двете точки, може да стои „ВП“ како кратенка од страници кои започнуваат со „Википедија“ или „КАТ“ како кратенка за некоја категорија. Од десната страна, кратенките најчесто се состојат од почетните букви на зборовите на страницата, без или со предлозите и сврзниците. На пример, за Википедија:Критериуми за брзо бришење, кратенката е ВП:КЗББ, но и ВП:КББ (исклучувајќи го предлогот „за“). Не мора секогаш кратенките да се создаваат на овој начин, туку на било кој начин, користејќи здрав разум, за лесна достапност на уредувачите. [[Категорија:Википедија:Упатства]] [[fr:Aid [[|мини]] e:Raccourci]] [[nl:Wikipedia:VerwijГолем текстzing]]