Договорот од Буша, или Мирот од Буша (Босе) познат и како Договор кај Јаруга - спогодба договорена од Станислав Жулкјевски од Полско-литванскиот Комонвелт и Искендер Паша од Отоманската Империја во Буша (Боше) во близина на реките Јаруга и Днестар на 23 септември 1617 година. Полските и османлиските војски се состанале, но решиле да преговараат, наместо да се борат. Во овој мировен договор Полско-литванскиот Комонвелт се согласил да го отстапи Хотин на Османлиите и да престане со мешањето во Молдавија.

Буза на боплановата карта од 1648 година. Забележете дека југот е горе на оваа карта.

Во тој договор од 1617 година било наведено дека Полска нема да се меша во внатрешните работи на османлиските вазали во Трансилванија, Молдавија и Влашка, Комонвелтот требал да спречи Козаците да напаѓаат земји во Османлиското Царство, додека го отстапувале Хотин. За возврат, Отоманската Империја ветила дека ќе ги запре татарските пљачкања. Османлиското Царство исто така имала право да се меша во Трансилванија, Молдавија и Влашка и да ги избира владетелите на тој регион.

Договорот ќе биде прекршен од двете страни, бидејќи Козаците и Татарите ќе продолжат да ги напаѓаат пограничните места. Ова би довело до нова војна, но статусот кво на мирот од Буша би бил потврден по Полско-османлиската војна (1620–1621) со Договорот од Хотин.