Ubercode - виш програмски јазик дизајниран од „Ubercode Software“ и објавен во 2005 година за Microsoft Windows. Ubercode е под влијание на Eiffel и BASIC. Тој е комерцијален софтвер и може да се испроба бесплатно 30 дена. Ubercode ги има следните дизајнирани цели:

  1. Составлив јазик - составен во податотеки EXE на Windows.
  2. Автоматско управување со меморијата - меморијата се распределува / ослободува автоматски, а јазикот нема примитиви за управување со меморијата.
  3. Услови пред и по - ова се тврдења за време на траење кои се прикачени на изјавите за функциите, како во Eiffel.
  4. Виши видови на податоци - низи во повеќе големини, списоци и табели што може да содржат произволни компоненти.
  5. Интегрирано управување со податотеки - примитиви за транспарентно ракување со податотеки со текст, бинари, CSV, XML и dBase.
  6. Леснотија на користење - структурата на јазикот е релативно едноставна, што го прави јазикот достапен за почетниците.

Hello, World! уреди

Еве ја основата на програмата Hello World:

 Ubercode 1 class Hello

 public function main()
 code
  call Msgbox("Hello", "Hello World!")
 end function

 end class

Предуслови и поуслови уреди

Еве еден пример со користење на пред и поуслови. Во примерот, функцијата IntToStr го потврдува својот влез како низа пред да ја претвори во цел број:

 Ubercode 1 class PrePost

 function IntToStr(in mystr:string[*] out value:integer)
 precond IsDigitStr(mystr)
 code
  call Val(mystr, value)
 end function

 public function main()
 code
  call Msgbox("OOP example", "IntToStr(10) = " + IntToStr("10"))
 end function

 end class

Надворешни врски уреди