Десетични
Вредност  SI 
1000 кбит килобит
10002 Мбит мегабит
10003 Гбит гигабит
10004 Тбит терабит
10005 Пбит петабит
10006 Ебит ексабит
10007 Збит зетабит
10008 Јбит јотабит
10009 Рбит ронабит
100010 Квбит кветабит
Двоични
Вредност  IEC  JEDEC 
1024 Кибит кибибит Кбит Кб килобит
10242 Мибит мебибит Мбит Мб мегабит
10243 Гибит гибибит Гбит Гб гигабит
10244 Тибит тебибит
10245 Пибит пебибит
10246 Еибит ексбибит
10247 Зибит зебибит
10248 Јибит јобибит

Зетабитот ― множител на единицата бит за дигитални информации или сметачко компјутерско. Префиксот зета (симбол Z) е дефиниран во меѓународниот систем на единици (SI) како множител на 1021 (1 секстилион, кратка скала),[1] и затоа

1 зетабит = 1021бити = 1000000000000000000000бити = 1000 ексабити.

Зетабитот има го единичниот симбол Zbit или Zb.

Зетабитот е тесно поврзан со зебибитот, единица-множител добиена од бинарниот префикс зеби со ист редослед на големина,[2] што е еднакво на 270бити = 1180591620717411303424бити, или приближно 18% поголем од зетабит.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди