Википедија:Уредувачки викенди 2020

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки денови.svg
Кратенки:
ВП:УВ

Во текот на 2020 година е предвидено да се одржуваат уредувачки викенди, но нивниот точен број не е определен. Уредувачките викенди се изведуваат во текот на еден викенд, со почеток во 00:00 во сабота и крај во 23:59 во недела. Предвид се земаат сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот викенд.

Одржани викендиУреди

АвстријаУреди

Во периодот од 11-12 јануари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Австрија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Австрија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Б. Јанкулоски
2 Ehrlich91
3 П. Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Борци за човекови праваУреди

Во периодот од 25-26 јануари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Борци за човекови права“. Потфатот е дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права“ која имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за борците за човекови права било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Вики за човековите права“.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Идеологист
3 Dandarmkd
4 Тиверополник
5 П.Неделковски

Драмска уметностУреди

Во периодот од 8-9 февруари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Драмска уметност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со драмската уметност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П. Неделковски
2 Dandarmkd
3 Kiril Simeonovski
4 Иван Ж
5 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

МетеорологијаУреди

Во периодот од 15-16 февруари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Метеорологија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со метеорологијата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Инокентиј
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Старогрчка митологијаУреди

Во периодот од 22-23 февруари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Старогрчка митологија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со старогрчката митологија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ФилмУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 21-22 март 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Филм“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со филмот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КулиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 28-29 март 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Кули“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за кули можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
4 Тиверополник
5 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Музички групиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 4-5 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Музички групи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за музичките групи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
5 Marijaz22
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ромска култураУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 11-12 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ромска култура“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со ромската култура било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2020“.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
4 Marijaz22
5 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Фабержеови јајцаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 18-19 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Фабержеови јајца“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за Фабержеови јајца можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната постоечка предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Ehrlich91
3 P.Nedelkovski
4 Инокентиј
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Уметнички сликиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 25-26 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Уметнички слики“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за уметнички слики можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
 1. Невеста (Мартиноски) (Н)
 2. Берба (Мартиноски) (Н)
 3. Планетариум (Урдин) (Н)
 4. Жена (Мазев) (Н)
 5. Чунови (Коџоман) (Н)
 6. Список на делата на Клод Моне (Н)
 7. Женски портрет (Зографски) (Н)
 8. Портрет на селанец (Зографски) (Н)
 9. Портрет на Јован Зографски (Зографски) (Н)
 10. Портрет на игуменот Спиридон (Зографски) (Н)
 11. Портрет на сопругата Сава (Зографски) (Н)
 12. Портрет на момче (Зографски) (Н)
 13. Папрадишко-велешки црковни градители, зографи и резбари (Зографски) (Н)
 14. Автопортрет (Зографски) (Н)
3 Иван Ж
4 Marijaz22
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЦицачиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 2-3 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Цицачи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за цицачите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КалендариУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 9-10 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Календари“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за календарите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната постоечка предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Инокентиј
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 Иван Ж
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЕвровизијаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 16-17 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Евровизија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со Евровизија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонска книжевностУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 23-24 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Македонска книжевност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со македонската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
4 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Големи везири на Отоманското ЦарствоУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 30-31 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Големи везири на Отоманското Царство“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за големите везири на Отоманското Царство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната постоечка предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Инокентиј
2 Тиверополник
3 Б. Јанкулоски
4 Иван Ж
5 Kiril Simeonovski
6 П.Неделковски
7 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Музички инструментиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 6-7 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Музички инструменти“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за музички инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Kiril Simeonovski
3 П.Неделковски
4 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сончев СистемУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 13-14 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Сончев Систем“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Сончевиот Систем можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната постоечка предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Инокентиј
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ИндијаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 20-21 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Индија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Индија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
4 Fsimeski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

БродовиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 27-28 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Бродови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за бродови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЛогикаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 4-5 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Логика“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со логиката можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Marijaz22
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ВидеоигриУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 11-12 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Видеоигри“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за видеоигри можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Carshalton
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Острови во ХрватскаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 18-19 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Острови во Хрватска“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за островите во Хрватска можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Италијанска книжевностУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 25-26 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Италијанска книжевност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со италијанската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Fsimeski
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

МакедонијаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 1-2 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Македонија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со Македонија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
4 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ВремеУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 8-9 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Време“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со времето можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната постоечка предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Планирани викендиУреди

ФотографијаУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 15-16 август 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Фотографија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со фотографијата може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПиратствоУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 22-23 август 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Пиратство“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со пиратството може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

 • од Википедија на англиски јазик:

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната постоечка предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

СамураиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 29-30 август 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Самураи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со самураите може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Готска архитектураУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 5-6 септември 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Готска архитектура“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со готската архитектура може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ТеоремиУреди

Поврзано: Википедија:ОстаниДома и уредувај ја Википедија!

Во периодот од 12-13 септември 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Теореми“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за теоремите може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПтициУреди

Во периодот од 19-20 септември 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Птици“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за птиците може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ВајарствоУреди

Во периодот од 26-27 септември 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Вајарство“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со вајарството може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЕзераУреди

Во периодот од 3-4 октомври 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Езера“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за езерата може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

СтрипУреди

Во периодот од 10-11 октомври 2020 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Стрип“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со стрипот може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПоврзаноУреди