Иванка Апостолова

македонска авторка на стрип

Иванка Апостолова таа е една од ретките девојки што објавува свои стрипови во Македонија.

Создава фини, лирски, помалку дадаистички а понекогаш и малку по натрупани цртежи.

Употребува јарки бои со кои исцртува монструми од нејзиниот бестриариум[1].

Наводи уреди