Википедија:Уредувачки викенди 2022

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки денови.svg
Кратенки:
ВП:УВ

Во текот на 2022 година е планирано да се одржуваат уредувачки викенди. Уредувачките викенди ќе се изведуваат во текот на еден викенд, со почеток во 00:00 во сабота и крај во 23:59 во недела. Предвид ќе бидат земени сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот викенд.

Одржани викендиУреди

ПисателиУреди

Во периодот 1-2 јануари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Писатели“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за писателите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Visem
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
5 Dentedeleone
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Скијачки центриУреди

Во периодот 8-9 јануари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Скијачки центри“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со скијачките центри можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Dentedeleone
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЧоколадоУреди

Во периодот 15-16 јануари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Чоколадо“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со чоколадото можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 BlueEagle1
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЗамоциУреди

Во периодот 22-23 јануари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Замоци“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за замоците можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Visem
3 Dandarmkd
4 Dentedeleone
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЕзераУреди

Во периодот 29-30 јануари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Езера“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за езера можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
4 П.Неделковски
5 Visem
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КинаУреди

Во периодот 5-6 февруари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Кина“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Кина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Дентеделеоне
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Зимски олимписки игриУреди

Во периодот 12-13 февруари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Зимски олимписки игри“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со Зимските олимписки игри можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dentedeleone
3 Visem
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Медалисти на Зимските олимписки игри 2022Уреди

Во периодот 19-20 февруари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Медалисти на Зимските олимписки игри 2022“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за медлисти на Зимските олимписки игри 2022 можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 TheGreatMKD
4 Visem
5 Dentedeleone
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КомпозиториУреди

Во периодот 26-27 февруари 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Композитори“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за композитори можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 Dentedeleone
4 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

СуперхероиУреди

Во периодот 5-6 март 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Суперхерои“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за суперхерои можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КулиУреди

Во периодот 12-13 март 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Кули“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за кули можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Музички инструментиУреди

Во периодот 19-20 март 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Музички инструменти“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за музички инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Lili Arsova
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

НорвешкаУреди

Во периодот 26-27 март 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Норвешка“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Норвешка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

 • од Википедија на норвешки (букмол) јазик:
 • од Википедија на норвешки (нинорск) јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dentedeleone
3 Gdimovska13
4 Chnitke
5 П.Неделковски
6 Ehrlich91
7 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ромска култураУреди

Во периодот 2-3 април 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ромска култура“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2022 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со ромската култура било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2022“.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ИсламУреди

Во периодот 9-10 април 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ислам“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со исламот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Dentedeleone
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Еколошко правоУреди

Во периодот 16-17 април 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Еколошко право“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2022“ којашто се одржува под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и има за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со еколошкото право можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Заштита на природатаУреди

Во периодот 23-24 април 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Заштита на природата“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2022“ којашто се одржува под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и има за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со заштитата на природата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

НакитУреди

Во периодот 30 април - 1 мај 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Накит“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со накитот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dentedeleone
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Француска кујнаУреди

Во периодот 7-8 мај 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Француска кујна“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со француската кујна можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Келтска митологијаУреди

Во периодот 21-22 мај 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Келтска митологија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со келтската митологија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ликови од Шекспировите делаУреди

Во периодот 28-29 мај 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ликови од Шекспировите дела“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за ликовите од Шекспировите дела можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

АрхитектиУреди

Во периодот 4-5 јуни 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Архитекти“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за архитектите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПортугалијаУреди

Во периодот 11-12 јуни 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Португалија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Португалија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 TheGreatMKD
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Средновековна книжевностУреди

Во периодот 18-19 јуни 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Средновековна книжевност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со средновековната книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Острови во ГрцијаУреди

Во периодот 25-26 јуни 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Острови во Грција“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за островите во Грција можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Mstavrov16
3 Gdimovska13
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ФилмУреди

Во периодот 2-3 јули 2022 година е одржан уредувачки викенд на тема „Филм“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со филмот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 ГП
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Планирани викендиУреди

РекиУреди

Во периодот 9-10 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Реки“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за реките може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КалендариУреди

Во периодот 16-17 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Календари“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за календарите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ГалаксииУреди

Во периодот 23-24 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Галаксии“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со галаксиите може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

МатематичариУреди

Во периодот 30-31 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Математичари“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за математичарите може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ВојниУреди

Во периодот 6-7 август 2022 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Војни“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за војните може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ИталијаУреди

Во периодот 13-14 август 2022 година ќе се одржи уредувачки викенд на тема „Италија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Италија може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПоврзаноУреди