Википедија:Уредувачки натпревари/Села во Егејска Македонија/евиденција

На оваа страница се наоѓа подробната евиденција на напишаните статии, заедно со оцените на жирито.

Вклучување во натпреварот Уреди

Ако сакате да учествувате во натпреварот, најпрвин создадете страница, така што ќе го внесете вашето корисничко име во полето за внес на текстот и ќе стиснете на копчето. Откако ќе ја направите страницата, додајте се на дното на списокот на учесници.


При создавање на Вашата страница, додадете ги следниве предлошки:

  • {{:ВП:УНЗ|}} — после „|“ внесете го Вашето корисничко име
  • {{:ВП:УНС|}} — после „|“ внесувајте ги статиите кои сте ги направиле за натпреварот, една по друга
  • {{:ВП:УНК}} — предлошка за крај

Учесници Уреди

Ehrlich91]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Брањате 4 5 4 13 нова статија
Ѓавато (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Колура 3 3 3 9 значително подобрена статија
Луковица (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Нова Луковица 3 3 3 9 нова статија
Микрогуш 3 3 3 9 значително подобрена статија
Долјани 2 3 3 8 значително подобрена статија
Долно Куманич 2 2 2 6 нова статија
Долно Шел 3 3 3 9 значително подобрена статија
Извор (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Кастанија (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ксироливадо 3 3 3 9 значително подобрена статија
Куманич (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Кумштица 3 3 3 9 значително подобрена статија
Лазохори 3 3 3 9 нова статија
Лужица (Берско) 3 4 4 11 нова статија
Меч (село) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Мустали 3 3 3 9 нова статија
Рахово (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Варвара (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Асамати (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Тарамон 3 3 3 9 значително подобрена статија
Топљани (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Црковјани (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Јаворница (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Јанчишта 4 4 4 12 значително подобрена статија
Света Марина (село) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Туркохор 3 3 3 9 значително подобрена статија
Костемар 3 3 3 9 значително подобрена статија
Чорново 3 3 3 9 значително подобрена статија
Боштани 3 3 3 9 значително подобрена статија
Братиништа 3 3 3 9 значително подобрена статија
Восово 3 3 3 9 нова статија
Драчко 3 3 3 9 значително подобрена статија
Куково (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Спорлита 3 3 3 9 значително подобрена статија
Карачали (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Кавасила 3 3 3 9 нова статија
Метохи (Берско) 1 1 1 3 нова статија
Сиќа (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Палатич 3 3 3 9 значително подобрена статија
Садина 2 3 2 7 значително подобрена статија
Ново Скилич 3 3 3 9 нова статија
Пископи 3 3 3 9 значително подобрена статија
Пожари 3 3 3 9 значително подобрена статија
Расоманик 3 3 3 9 значително подобрена статија
Скилич 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ставрос (Урумлак) 3 3 3 9 нова статија
Шеразмен 3 3 3 9 значително подобрена статија
Лутрос 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ниси (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Нихор (Солунско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Големо Нишел 3 3 3 9 значително подобрена статија
Решани 3 3 3 9 значително подобрена статија
Триховишта 3 3 3 9 нова статија
Шкинат 3 3 3 9 значително подобрена статија
Грисел 3 3 3 9 значително подобрена статија
Кипсели 3 3 3 9 нова статија
Киркасии 3 3 3 9 нова статија
Мелик 3 3 3 9 нова статија
Неокастро 3 3 3 9 значително подобрена статија
Нов Продром 3 3 3 9 нова статија
Продром (Берско) 3 3 3 9 нова статија
Арахос 3 3 3 9 нова статија
Голем Алабор 3 3 3 9 значително подобрена статија
Клиди 3 3 3 9 значително подобрена статија
Корифи 3 3 3 9 нова статија
Љановер 3 3 3 9 нова статија
Мал Алабор 3 3 3 9 значително подобрена статија
Мало Нишел 3 3 3 9 значително подобрена статија
Палихор (Солунско) 2 2 2 6 значително подобрена статија
Плати 3 3 3 9 значително подобрена статија
Трикала (Солунско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Чинар Фурнус 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ераки 3 3 3 9 значително подобрена статија
Калјани (Солунско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Капсохор (Берско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Карија (село) 2 2 2 6 нова статија
Катафиги (Солунско) 3 3 3 9 нова статија
Маврангели 2 2 2 6 нова статија
Нихор (Урумлак) 3 3 3 9 нова статија
Палеохори (Урумлак) 3 3 3 9 нова статија
Свиница 3 3 3 9 значително подобрена статија
Гида 4 4 4 12 значително подобрена статија
Голишани 3 3 3 9 значително подобрена статија
Долно Копаново 3 3 3 9 нова статија
Копаново 4 4 4 12 нова статија
Миноштица 3 3 3 9 значително подобрена статија
Пископија 3 3 3 9 значително подобрена статија
Фетица 3 3 3 9 нова статија
Цармариново 3 3 3 9 значително подобрена статија
Вештица Берска 4 4 4 12 нова статија
Вештица Воденска 3 3 3 9 нова статија
Горно Жервохор 3 3 3 9 нова статија
Жервохор (Негушко) 4 4 4 12 нова статија
Ново Село (Негушко) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Аркудохор 3 3 3 9 значително подобрена статија
Голема Река (Негушко) 3 3 3 9 нова статија
Горно Шел 4 4 4 12 значително подобрена статија
Држилово (Негушко) 3 3 3 9 нова статија
Гимново 4 4 4 12 нова статија
Јанаково 3 3 3 9 значително подобрена статија
Куцуфљани 3 3 3 9 нова статија
Свети Никола (Негушко) 2 3 2 7 нова статија
Станица Негуш 3 3 3 9 нова статија
Хоропан 3 4 4 11 значително подобрена статија
Негуш 5 5 5 15 значително подобрена статија
Арсен (Воденско) 4 4 4 12 значително подобрена статија
Бања (Воденско) 4 3 4 11 нова статија
В’гени 3 3 3 9 значително подобрена статија
Вртикоп 4 4 4 12 значително подобрена статија
Врбени (Воденско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Групиново 3 3 3 9 значително подобрена статија
Каменик 3 3 3 9 значително подобрена статија
Колибите (Ениџевардарско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Липоор 4 4 4 12 значително подобрена статија
Ново Село (Сланица) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Прањани 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ризово 4 4 4 12 значително подобрена статија
Треболец 4 3 3 10 нова статија
Дреново (Воденско) 3 3 3 9 нова статија
Калиница 3 3 3 9 значително подобрена статија
Карамзино 3 3 3 9 значително подобрена статија
Мандалево 4 4 4 12 значително подобрена статија
Недирчево 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ново Село (Пајак) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Свети Илија (село) 2 2 3 7 подобрена статија
Сенделчево 3 3 3 9 значително подобрена статија
Маврејново 3 3 3 9 значително подобрена статија
Орман Чифлик 3 3 3 9 значително подобрена статија
Превртенец 3 3 3 9 значително подобрена статија
Бериславци 4 4 4 12 значително подобрена статија
Гостољуби 4 4 4 12 значително подобрена статија
Капињани 4 4 4 12 значително подобрена статија
Карладово 4 4 4 12 значително подобрена статија
Кожушани 4 4 4 12 значително подобрена статија
Лугунци (Воденско) 4 4 4 12 значително подобрена статија
Новоселци (Воденско) 4 4 4 12 нова статија
Ноти 4 4 4 12 значително подобрена статија
Ошин 4 4 4 12 значително подобрена статија
Продром (Ениџевардарско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ружјани 3 3 3 9 значително подобрена статија
Слатина (Воденско) 4 4 4 12 значително подобрена статија
Страишта 4 4 4 12 значително подобрена статија
Тодорци 4 4 4 12 значително подобрена статија
Трстеник (Ениџевардарско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Тушин 4 4 4 12 значително подобрена статија
Фуштани 4 4 4 12 значително подобрена статија
Вкупно
Bjankuloski06]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Волкојанево 3 3 3 9
Владово 4 4 4 12
Гугово 3 3 3 9
Јаворјани 3 3 3 9
Инџес 3 3 3 9
Котугери 2 2 2 6
Кронцелево 3 3 3 9
Месимер 4 4 4 12
Нисија 3 3 3 9
Оризари (Воденско) 3 3 3 9
Ошљани 3 3 3 9
Пачарешко 2 2 2 6
Под (село) 3 3 3 9
Почеп 3 3 3 9
Самар (село) 3 3 3 9
Теово (Воденско) 4 4 4 12
Црковјани (Воденско) 3 3 3 9
Острово 4 4 4 12
Русилово 3 3 3 9
Ослово 3 3 3 9
Горно Граматиково 3 3 3 9
Долно Граматиково 4 4 4 12
Кочана 3 3 3 9
Чеган 4 4 4 12
Крушоради 4 4 4 12
Жерви 3 3 3 9
Друшка 3 3 3 9
Кадрево 3 3 3 9
Бегна 2 2 2 6
Патичино 3 3 3 9
Нов Кавказ 2 2 2 6
Негочани 3 3 3 9
Нов Чеган 3 3 3 9
Ново Русилово 2 2 2 6
Грамошта (село) 3 3 3 9
Саришабан 3 3 3 9
С’ботско 4 4 4 12
Пејзаново 3 3 3 9
Рулја 4 3 3 10
Медово 3 3 3 9
Ахил (село) 3 3 3 9
Битуша 3 3 3 9
Долно Клештино 4 4 4 12
Кучковени 4 4 4 12
Смрдеш 4 4 4 12
Брезница (Костурско) 4 4 4 12
Нивици 3 2 2 7
Неред (село) 4 4 4 12
Вртолом 3 3 3 9
Градобор 3 3 3 9
Јунчии 3 3 3 9
Коњари (Солунско) 3 3 3 9
Џумаја (Солунско) 3 3 3 9
Ново Село (Даутбал) 3 3 3 9
Лагадина 4 4 4 12
Кулакија 4 4 4 12
Седес 3 3 3 9
Илиџиево 3 3 3 9
Вкупно


Македонец]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Загоричани 2 4 3 9 значително подобрена статија
Кладороби 3 3 3 9 значително подобрена статија
Овчарани 5 6 5 16 значително подобрена статија
Бајалци 3 3 3 9 нова статија
Брешчени 3 3 3 9 значително подобрена статија
Буф 5 5 4 14 значително подобрена статија
Арменско 2 3 3 8 значително подобрена статија
Вардино (Кукушко) 3 3 3 9 нова статија
Калиново 2 3 2 7 значително подобрена статија
Хрупишта 1 3 3 7 подобрена статија (значителни подобрувања се направени непосредно пред да започне натпреварот)
Кобалишта 3 3 3 9 значително подобрена статија
Статица 1 4 3 8 значително подобрена статија
Глибовци 2 2 2 6 значително подобрена статија
Суровичево 3 3 3 9 значително подобрена статија
Пателе 3 4 3 10 значително подобрена статија
Трсје 4 3 3 10 значително подобрена статија
Баница (Леринско) 2 3 3 8 значително подобрена статија
Горно Неволјани 4 4 4 12 значително подобрена статија
Горгопик 3 3 3 9 нова статија
Љубетино 2 2 2 6 значително подобрена статија
Турје (Леринско) 3 3 3 9 значително подобрена статија
Ајтос (село) 2 3 3 8 значително подобрена статија
Ореовица 3 3 3 9 нова статија
Росен 3 3 3 9 нова статија
Радуништа 2 2 2 6 подобрена статија
Љумница 3 3 3 9 нова статија
Вкупно


Инокентиј]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Авдела 2 3 3 8
Агалуш 2 3 3 8
Вариште 2 2 2 6
Венци 3 3 3 9
Врбово 2 2 2 6
Агии Теодори (Гребенско) 1 2 2 5
Агија Тријада (Гребенско) 1 1 1 3
Чурхли 2 3 3 8
Вкупно


Тиверополник]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Аканџали 3 3 3 9
Станица Аканџали 1 1 1 3
Атли 2 2 2 6
Ерџели 2 2 2 6
Караџали (Дојранско) 2 2 2 6
Ново Попово 2 2 2 6
Попово 3 3 3 9
Света Петка (Валовишко) 3 3 3 9
Караџа Кадар 3 3 3 9
Воловод 3 3 3 9
Џевапли 3 3 3 9
Долно Воловод 3 3 3 9
Каваклија (Кукушко) 3 3 3 9
Кучокостејка 2 2 2 6
Ќулахли (Кукушко) 2 2 2 6
Саламаново 3 3 3 9
Сарџали 3 3 3 9
Хасан Абас 3 3 3 9
Чоколово 3 3 3 9
Шереметли 3 3 3 9
Али Хоџалар 3 3 3 9
Вакуфи 2 2 2 6
Верланица 2 2 2 6
Ѓолбаш 3 3 3 9
Постолар 3 3 3 9
Ново Женско 2 2 2 6
Кара Бунар 3 3 3 9
Смрдешник 2 2 2 6
Нова Верланица 3 3 3 9
Сари Пазар 3 3 3 9
Хаџилар 3 3 3 9
Владаја 3 3 3 9
Гола (Кукушко) 3 3 3 9
Димонци (Кукушко) 3 3 3 9
Патарос 3 3 3 9
Сурлово 3 3 3 9
Дојран (Егејска Македонија) 2 2 2 6
Алексово 3 3 3 9
Арбур 3 3 3 9
Врлан 3 3 3 9
Горно Тодорак 3 3 3 9
Грамадна 3 3 3 9
Долно Тодорак 4 4 4 12
Елезли 2 2 2 6
Исманли 2 2 2 6
Кара Ахматли 2 2 2 6
Кара Махмутли 2 2 2 6
Касамли 2 2 2 6
Колибалар 2 1 1 4
Коркут 3 3 3 9
Ќосе Мурџели 2 2 2 6
Кочан (Кукушко) 3 3 3 9
Кушево 3 3 3 9
Лелово 4 4 4 12
Междурек 4 4 4 12
Мирово 2 2 2 6
Морарци 4 4 4 12
Мотилово 4 4 4 12
Неманци 3 3 3 9
Папрат (Кукушко) 3 3 3 9
Пејково 2 2 2 6
Планиница 3 3 3 9
Равна 4 4 4 12
Рајаново 2 2 2 6
Рамна (Кукушко) 2 2 2 6
Рошлово 3 3 3 9
Сарајли 3 3 3 9
Сари Дуанли 3 3 3 9
Севендекли (Кукушко) 3 3 3 9
Срчали 3 3 3 9
Фанарли 3 3 3 9
Хаџи Бајрамли 3 3 3 9
Хоџа Маало 3 3 3 9
Шемница (село) 3 3 3 9
Ајдарли 3 3 3 9
Армутчи 3 3 3 9
Бела Црква (Кукушко) 3 3 3 9
Горно Сари Ќој 3 3 3 9
Грбашел 3 3 3 9
Долно Сари Ќој 3 3 3 9
Даутли (Кукушко) 3 3 3 9
Дурасанли 2 2 2 6
Ени Маало 2 2 2 6
Женско 4 4 4 12
Инанли (Кукушко) 2 2 2 6
Ишикли 3 3 3 9
Јанешево 3 3 3 9
Крецово 3 3 3 9
Пазарли 2 2 2 6
Сари Ѓол 3 3 3 9
Серсемли 3 3 3 9
Сеслово 3 3 3 9
Стрезово 3 3 3 9
Хаџи Јунус 3 3 3 9
Шекерли 3 3 3 9
Иракли 3 3 3 9
Крондирци 3 3 3 9
Маловци 3 3 3 9
Мијалово 3 3 3 9
Новоселјани (Кукушко) 3 3 3 9
Поторес 3 3 3 9
Ратеш 1 1 1 3
Усуслу 3 3 3 9
Хрсово (Кукушко) 3 3 3 9
Чугунци 3 3 3 9
Брест (Кукушко) 3 3 3 9
Врагитурци 3 3 3 9
Блаца 4 4 4 12
Апоскеп 4 4 4 12
Бапчор 4 4 4 12
Б’мбоки 4 4 4 12
Бобишча 4 4 4 12
Вишени 4 4 4 12
Кондороби 4 4 4 12
Тиолишта 4 4 4 12
Фотинишча 3 3 3 9
Черешница (Костурско) 4 4 4 12
Шестево 4 4 4 12
Дреновени 4 4 4 12
Жервени 3 3 3 9
Кономлади 3 3 3 9
Статица 4 4 4 12
Чрновишча 4 4 4 12
Нов Чифлик (Костурско) 2 2 2 6
Сетома 4 4 4 12
Маврово (Костурско) 4 4 4 12
Дупјак 4 4 4 12
Крпени 3 3 3 9
Личишча 3 3 3 9
Галишча 4 4 4 12
Желогоже 4 4 4 12
Желин 4 4 4 12
Жупанишча 5 4 4 13
Изглибе 3 3 3 9
Манјак 4 4 4 12
Орман (Костурско) 3 3 3 9
Псоре 3 3 3 9
Сливени 4 4 4 12
Цакони (Костурско) 3 3 3 9
Горенци (Костурско) 5 5 5 15
Куманичево (Костурско) 5 5 5 15
Олишча 4 4 4 12
Чурилово (Костурско) 3 3 3 9
Добролишча 4 4 4 12
Горно Папратско 3 3 3 9
Долно Папратско 3 3 3 9
Ошени 3 3 3 9
Света Недела (село) 3 3 3 9
Тиквени 4 4 4 12
Четирок 4 4 4 12
Берово (Лагадинско) 3 3 3 9
Висока 4 4 4 12
Кучкар (Лагадинско) 3 3 3 9
Кара Марли 3 3 3 9
Хаџи Маала 3 3 3 9
Чернак 3 3 3 9
Гвоздово 3 3 3 9
Ексамили 2 2 2 6
Ени Ќој 2 2 2 6
Адам (село) 3 3 3 9
Гирево 3 3 3 9
Загливер 3 3 3 9
Кариѓол 3 3 3 9
Саракина 2 2 2 6
Чифлик (Лагадинско) 1 1 1 3
Каваларци 3 3 3 9
Корфалу 3 3 3 9
Лагиново 3 3 3 9
Ракли 3 3 3 9
Сирачево 3 3 3 9
Саријар 3 3 3 9
Левен 3 3 3 9
Љангавич 3 3 3 9
Свети Васил (село) 3 3 3 9
Ардамери 3 3 3 9
Јеракару 2 2 2 6
Ајвалакдере 3 3 3 9
Богородица (Лагадинско) 3 3 3 9
Зарово 4 4 4 12
Вкупно