Википедија:Уредувачки натпревари/Временски периоди/евиденција

На оваа страница се наоѓа подробната евиденција на напишаните статии, заедно со оцените на жирито.

Вклучување во натпреварот уреди

Ако сакате да учествувате во натпреварот, најпрвин создадете страница, така што ќе го внесете вашето корисничко име во полето за внес на текстот и ќе стиснете на копчето. Откако ќе ја направите страницата, додајте се на дното на списокот на учесници.


При создавање на Вашата страница, додадете ги следниве предлошки:

  • {{:ВП:УНЗ|}} — по „|“ внесете го Вашето корисничко име
  • {{:ВП:УНС|}} — по „|“ внесувајте ги статиите кои сте ги направиле за натпреварот, една по друга
  • {{:ВП:УНК}} — предлошка за крај

Учесници уреди

Новите учесници одат на дното.

Додајте се себеси како

   {{/Корисничко име}}

каде „корисничко име“ е вашето корисничко име со кое сте пријавени на Википедија на македонски јазик.

Пријавени уреди

Тиверополник]
Статија О1 О2 О3 Напомена
1800 6 6 9 21 подобрена статија
1800 во архитектурата 1 1 1 3 подобрена статија
1451 2 2 2 6 подобрена статија
1452 3 3 3 9 подобрена статија
1453 3 3 3 9 подобрена статија
1454 2 2 2 6 подобрена статија
1455 2 3 2 7 подобрена статија
1456 2 2 2 6 подобрена статија
1457 2 3 2 7 подобрена статија
1458 2 3 2 7 подобрена статија
1459 2 2 2 6 подобрена статија
1460 3 4 3 10 подобрена статија
1450-ти 4 5 7 16 подобрена статија
1461 3 3 3 9 подобрена статија
1462 2 3 3 8 подобрена статија
1463 2 3 3 8 подобрена статија
1464 3 4 4 11 подобрена статија
1465 3 3 3 9 подобрена статија
1466 2 2 2 6 подобрена статија
1467 2 3 3 8 подобрена статија
1468 2 2 2 6 подобрена статија
1460-ти 5 5 9 19 подобрена статија
1966 10 10 10 30 подобрена статија
17 век 7 7 10 24 подобрена статија
16 век 7 7 10 24 подобрена статија
15 век 5 5 10 20 подобрена статија
II милениум 4 4 9 17 нова статија
14 век 4 3 4 11 подобрена статија
1200 2 2 1 5 подобрена статија
1201 2 2 1 5 подобрена статија
1202 2 3 2 7 подобрена статија
1203 2 3 2 7 подобрена статија
1204 2 2 2 6 подобрена статија
1205 1 1 1 3 подобрена статија
1206 2 2 2 6 подобрена статија
1207 2 2 2 6 подобрена статија
1208 2 2 2 6 подобрена статија
1209 2 2 2 6 подобрена статија
1200-ти 5 5 9 19 подобрена статија
1210 2 2 2 6 подобрена статија
1211 1 1 1 3 подобрена статија
1212 1 1 1 3 подобрена статија
1213 1 1 1 3 подобрена статија
1214 2 2 2 6 подобрена статија
1216 2 2 2 6 подобрена статија
1217 2 3 3 8 подобрена статија
1218 2 2 2 6 подобрена статија
1219 2 2 2 6 подобрена статија
1220 2 3 3 8 подобрена статија
1210-ти 5 5 9 19 подобрена статија
1221 2 2 3 7 подобрена статија
1222 1 1 2 4 подобрена статија
1223 1 1 1 3 подобрена статија
1224 1 1 1 3 подобрена статија
1225 1 1 1 3 подобрена статија
1226 2 2 2 6 подобрена статија
1227 2 2 2 6 подобрена статија
1228 2 3 3 8 подобрена статија
1229 2 2 2 6 подобрена статија
1220-ти 5 6 9 20 подобрена статија
1230 2 3 2 7 подобрена статија
1231 2 2 2 6 подобрена статија
1232 2 2 3 7 подобрена статија
1233 2 2 2 6 подобрена статија
1234 2 2 2 6 подобрена статија
1235 2 2 2 6 подобрена статија
1236 2 3 3 8 подобрена статија
1237 2 2 1 5 подобрена статија
1238 2 2 2 6 подобрена статија
1239 1 2 1 4 подобрена статија
1230-ти 5 5 9 19 подобрена статија
1240 2 2 2 6 подобрена статија
1241 2 2 2 6 подобрена статија
1242 2 2 2 6 подобрена статија
1243 1 1 1 3 подобрена статија
1244 2 2 3 7 подобрена статија
1245 1 1 1 3 подобрена статија
1246 2 2 2 6 подобрена статија
1247 2 2 2 6 подобрена статија
1248 1 1 1 3 подобрена статија
1250 3 3 5 11 подобрена статија
1240-ти 5 5 8 18 подобрена статија
1251 2 2 1 5 подобрена статија
1252 2 2 2 6 подобрена статија
1253 2 3 4 9 подобрена статија
1254 2 2 4 8 подобрена статија
1255 2 2 2 6 подобрена статија
1256 1 1 1 3 подобрена статија
1257 2 2 2 6 подобрена статија
1258 2 2 2 6 подобрена статија
1259 1 1 1 3 подобрена статија
1250-ти 5 5 8 18 подобрена статија
1260 2 2 2 6 подобрена статија
1261 2 3 3 8 подобрена статија
1262 1 1 1 3 подобрена статија
1263 2 2 2 6 подобрена статија
1264 2 2 2 6 подобрена статија
1265 2 2 2 6 подобрена статија
1266 2 2 2 6 подобрена статија
1267 2 2 2 6 подобрена статија
1268 2 2 2 6 подобрена статија
1269 1 2 2 5 подобрена статија
1270 2 3 3 8 подобрена статија
1271 2 2 3 7 подобрена статија
1272 1 2 2 5 подобрена статија
1273 2 2 2 6 подобрена статија
1274 2 2 2 6 подобрена статија
1275 2 2 2 6 подобрена статија
1276 2 2 2 6 подобрена статија
1277 2 2 2 6 подобрена статија
1278 2 2 2 6 подобрена статија
1260-ти 5 5 7 17 подобрена статија
1270-ти 5 5 7 17 подобрена статија
1280 1 1 1 3 подобрена статија
1281 2 2 2 6 подобрена статија
1282 2 3 2 7 подобрена статија
1283 2 2 2 6 подобрена статија
1284 2 2 2 6 подобрена статија
1285 2 2 2 6 подобрена статија
1286 2 2 2 6 подобрена статија
1287 3 3 5 11 подобрена статија
1288 2 1 1 4 подобрена статија
1289 2 2 2 6 подобрена статија
1280-ти 6 6 7 19 подобрена статија
1290 2 2 2 6 подобрена статија
1291 2 2 1 5 подобрена статија
1292 1 1 1 3 подобрена статија
1293 2 1 1 4 подобрена статија
1294 2 2 1 5 подобрена статија
1295 2 2 1 5 подобрена статија
1296 2 2 2 6 подобрена статија
1297 2 2 2 6 подобрена статија
1298 2 2 2 6 подобрена статија
1299 2 2 2 6 подобрена статија
1290-ти 5 5 6 16 подобрена статија
13 век 8 7 2 17 подобрена статија
Вкупно
19user99]
Статија О1 О2 О3 Напомена
780 2 3 3 8 подобрена
781 2 2 2 6 подобрена
782 3 3 4 10 подобрена
783 2 3 3 8 подобрена
784 2 3 2 7 подобрена
785 3 4 5 12 подобрена
786 2 3 3 8 подобрена
787 3 4 4 11 подобрена
788 3 3 3 9 подобрена
789 2 3 2 7 подобрена
1919 во архитектурата 2 3 3 8 подобрена
1921 во архитектурата 3 4 3 10 подобрена
1922 во архитектурата 2 3 3 8 подобрена
1926 во архитектурата 3 4 4 11 подобрена
1927 во архитектурата 3 4 3 10 подобрена
1928 во архитектурата 3 4 4 11 подобрена
1929 во архитектурата 3 4 6 13 подобрена
1930 во архитектурата 3 4 7 14 подобрена
1934 во архитектурата 3 4 7 14 подобрена
1937 во архитектурата 3 4 6 13 подобрена
6 век п.н.е. 6 6 10 22 подобрена
7 век п.н.е. 5 5 9 19 подобрена
8 век п.н.е. 5 5 8 18 подобрена
9 век п.н.е. 4 4 8 16 подобрена
1874 во уметноста 4 4 7 15 подобрена
1879 во уметноста 3 3 7 13 подобрена
1880 во уметноста 3 4 7 14 подобрена
1881 во уметноста 4 4 8 16 подобрена
1882 во уметноста 4 4 8 16 подобрена
1883 во уметноста 4 4 7 15 подобрена
1884 во уметноста 4 4 7 15 подобрена
1887 во уметноста 4 5 8 17 подобрена
1897 во уметноста 3 4 7 14 подобрена
1899 во уметноста 3 4 7 14 подобрена
1887 во филмот 2 3 3 8 подобрена
1888 во филмот 3 4 5 12 подобрена
1889 во филмот 2 3 2 7 подобрена
1890 во филмот 2 3 3 8 подобрена
1897 во филмот 3 4 7 14 подобрена
1898 во филмот 2 3 3 8 подобрена
1899 во филмот 2 3 3 8 подобрена
1900 во филмот 3 4 7 14 подобрена
1905 во филмот 3 4 6 13 подобрена
1906 во филмот 2 3 5 10 подобрена
Вкупно
P.Nedelkovski]
Статија О1 О2 О3 Напомена
20 век 3 3 4 10 подобрена
19 век 6 6 6 18 подобрена
18 век 4 4 5 13 подобрена
1700-ти 3 3 3 9 подобрена
1710-ти 2 3 3 8 подобрена
1720-ти 2 3 3 8 подобрена
1730-ти 2 2 2 6 подобрена
1740-ти 3 4 5 12 подобрена
1750-ти 3 3 4 10 подобрена
1760-ти 4 4 5 13 подобрена
1770-ти 4 3 5 12 подобрена
1780-ти 4 4 4 12 подобрена
1790-ти 4 4 5 13 подобрена
1800-ти 2 3 3 8 подобрена
1810-ти 1 2 2 5 подобрена
1820-ти 1 1 1 3 подобрена
1830-ти 1 2 1 4 подобрена
1840-ти 1 2 2 5 подобрена
1850-ти 1 1 1 3 подобрена
1860-ти 2 3 3 8 подобрена
1870-ти 2 2 2 6 подобрена
1880-ти 2 2 2 6 подобрена
Вкупно
Идеологист]
Статија О1 О2 О3 Напомена
[[]] 0 0 0 0
Вкупно
Uvtarex]
Статија О1 О2 О3 Напомена
1 век п.н.е. 6 6 7 19 подобрена
698 п.н.е. 1 3 3 7 подобрена
697 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
694 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
693 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
690 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
689 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
687 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
686 п.н.е. 1 2 2 5 подобрена
685 п.н.е. 1 3 3 7 подобрена
684 п.н.е. 2 3 4 9 подобрена
682 п.н.е. 2 3 3 8 подобрена
681 п.н.е. 1 3 3 7 подобрена
680 п.н.е. 2 4 4 10 подобрена
678 п.н.е. 2 3 4 9 подобрена
677 п.н.е. 1 3 3 7 подобрена
676 п.н.е. 2 4 5 11 подобрена
675 п.н.е. 2 4 4 10 подобрена
2 век п.н.е. 6 6 8 20 подобрена
3 век п.н.е. 5 5 6 16 подобрена
4 век п.н.е. 4 5 5 14 подобрена
5 век п.н.е. 8 8 9 25 подобрена
10 век п.н.е. 4 4 5 13 подобрена
11 век п.н.е. 2 3 3 8 подобрена
12 век п.н.е. 3 4 4 11 подобрена
1 век 6 6 7 19 подобрена
2 век 4 4 4 12 подобрена
3 век 5 5 5 15 подобрена
4 век 4 5 5 14 подобрена
5 век 5 6 8 19 подобрена
6 век 5 5 5 15 подобрена
7 век 6 6 6 18 подобрена
Вкупно


dihovo84]
Статија О1 О2 О3 Напомена
1936 во атлетиката 0 0 0 0 избришана статија
Вкупно