Балбин бил римски цар и е еден од царевите кои владееле во т.н. година на шестте цари. Попознат е и како Дециj Целиj Калвин Балбин . Со Римското Царство управувал до 29 јули 238 година, заедно со Пупиен, кога и двајцата биле убиени од страна на преторијанците во дворот на Палатин. Додека Пупиен бил задолжен за воените дејства, тој бил за градежништвото. Бил наследен од страна на Гордијан III.

Балбин
Починал 29 јули 238
Рим, денешна Италија