Гордијан III бил римски цар. Попознат е и како Марко Антониј Гордијан Пиј . Роден е на 20 јануари 225 година. Со Римското Царство управувал од 238 година до 11 февруари 244 година. Бил наследен од страна на Филип I Арапски, негов брат. Цар станал само на 12 години, и како млад и неискусен бил во најголема мера зависен од преторот Тимеситеј.

Гордијан III
Marcus Antonius Gordianus Pius
Роден 20 јануари 225
Починал 11 февруари 244