Максимин Даја (латински:Gaius Galerius Maximinus Daia) бил римски цар. Познат и како Гаj Валериj Галериj Максимин . Со Римското Царство управувал од 308 до 313 година. Тој бил близок роднина и личен телохранител на Галериј. Прекарот дај (овчар) му добил поради неговото селско потекло. Необразован и неискусен, тој бил објавен за цезар од страна на Галериј. Бил испратен да раководи со источните територии на царството, но многу брзо се откажал од потчинетоста на Галериј, и се прогласил за август. По смртта на Галериј, започнала борбата за превласт меѓу него и Лициниј. Неговата војска била поразена, а самиот тој се самоубил.

Максимин Дај
Роден 270
денешна Србија
Починал 313
Рим, денешна Италија