Емилијан бил римски цар. Роден е во 207 година. Познат и како Марко Емилиј Емилијан . Со Римското Царство управувал од во 253 година, во период од три месеци. Бил наследен од страна на Валеријан. Кога Требонијан Гал доживеал пораз од страна на готите, и склучил мир со нив, тој заедно со својата војска им нанел голем пораз. По победата, неговите војници го прогласиле за нов цар. Упатувајќи се во Рим, од страна на неговите војници го убил Требонијан Гал и неговиот син Волусијан. Во мегуврме, го придобил Валеријан на своја страна.

Емилијан
Роден 207
денешен Тунис
Починал 253
денешна Италија