Флоријан бил римски цар. Познат и како Марко Аниј Флоријан Пиј . Со Римското Царство управувал од 275 до 276 година, во времетраење од 88 денови. Се смета дека бил брат на Тацит. Бил наследен од страна на Проб. Станал цар без согласност на Сенатот. Тоа најмногу го искористил Проб, кој со својата војска го нападнува на Флоријан. Подоцна, тој бил убиен од страна на сопствената легија.

Флоријан
Antoninianus Florianus-unpub ant hercules.jpg
Починал 276
Тарс, денешна Турција