Констанциј III

Август на Западното Римско Царство

Флавиј Констанциј (роден во Ниш, денеска Србија - умрен на 2 септември 421) бил доцен Римски генерал, политичар и владетел. Тој бил силата позади престолот од 410-тите и во 421 година станал ко-емератор на Западното Римско Царство заедно со Хонориј.

Констанциј III
Роден Ниш
Починал 14 п.н.е.
2 септември 421