Проб бил римски цар. Познат и како Марко Аврелиј Проб . Со Римското Царство управувал од 276 до 282 година. Бил наследен од страна на Кар. Во времето на Такит, бил управител на источниот дел од империјата, а по неговата смрт, од страна на неговите војници бил прогласен за цар. Одтука, тој од самопрогласена влас го победува и Флоријан. Проб се смета за еден од најуспешните цари во историјата на Римското Царство. До огромен степен ја стабилизирал и економијата на империјата. Имал големи успеси на бојното поле, по постигнувањето на големи победи над готите и аланите во Мала Азија.

Проб
Роден Сремска Митровица, денешна Србија
Починал 282
Египет