Википедија:ВикиПроект Математика

Математика: (портал, проект)  

ВикиПроектот Математика има за цел да овозможи воспоставување на соработка меѓу корисниците во уредувањето на статии поврзани со математиката, како и подобра организација во извршувањето на активностите. Проектот исто така содржи и статии кои овозможуваат олеснување и подобрување на работата на членовите на проектот.

Цели уреди

Основни цели кон кои се стремат учесниците на овој проект се:

 • зголемување на бројот на статии од областа на математиката;
 • подбрување на постоечките статии;
 • создавање на нови портали во врска со математиката;
 • создавање на нови предлошки;
 • одржување на постоечките портали;
 • правилно категоризирање на статиите и создавање на нови категории;
 • додавање на внатрешни врски во статиите до другите јазични изданија на Википедија, како и додавање на надворешни врски до другите Викимедија проекти и корисни врски до други мрежни места.

Учесници уреди

Доколку сакате да се вклучите во работата на проектот слободно додадете го Вашето корисничко име на списокот подолу, а доколку имате нешто да предложите или изјавите користете ја страницата за разговор. Учесниците и другите википедијанци кои сакаат да искажат поддршка за овој проект, можат слободно да ја додадат предлошката {{Корисник ВикиПроект Математика}} на својата корисничка страница.

 1. --brest (разговор) 09:33, 20 ноември 2011 (CET)Одговори[одговори]
 2. Maxim Stoyalov DENAMAX (разговор) 22:37, 13 мај 2017 (CEST)Одговори[одговори]

Предлошки уреди

Никулци уреди

Како да помогнам? уреди

 
Во списокот подолу дадени се статиите од областа на математиката кои се предвидени и треба да ги има на Википедија на македонски јазик:

Можете слободно да додадете некои поими поврзани со математиката за кои сметате дека е потребно да ги има на Википедија. Пред да почнете со уредувањето може да прочитате нешто повеќе на статијата како да уредам страница и ВикиПроект Математика.

Статии за уредување уреди

Математички полиња и општи поими уреди

Математички поими уреди

 1. Елементарна математика
  1. Алгебра
   1. Елементарна алгебра
   2. Апстрактна алгебра
   3. Елементарна алгебра
   4. Теорија на групи
   5. Теорија на прстени
   6. Теорија на поле
   7. Комутативна алгебра
   8. Операција (математика)
    1. Собирање
    2. Одземање
    3. Множење
    4. Делење
    5. Степенување
     1. Основа на степен
     2. Степенов показател
    6. Коренување
    7. Тетрација
   9. Затвореност
   10. Асоцијативност
   11. Комутативност
   12. Дистрибутивност
   13. Теорија на броеви
    1. Број
    2. Алгебарска теорија на броеви
    3. Аналитичка теорија на броеви
    4. Аритметика
     1. Основна теорема на аритметиката
    5. Природен број
    6. Цел број
    7. Децимален број
    8. Парен број
    9. Непарен број
    10. Прост број
    11. Сложен број
    12. Рационален број
    13. Ирационален број
    14. Реален број
    15. Имагинарен број
    16. Алгебарски број
    17. Трансцендентен број
    18. Кватернион
    19. Октонион
    20. Седенион
    21. Кејли-Диксонова постапка
    22. Хиперболичен број
    23. Бикомплексен број
    24. Бикватернион
    25. Кокватернион
    26. Тесарин
    27. Хиперкомплексен број
    28. Мизеев хиперброј
    29. Суперреален број
    30. Хиперреален број
    31. Натприроден број
    32. Надреален број
    33. Дуален број
    34. Трансконечен број
    35. Проширена реалнобројна линија
    36. Основен број
    37. Реден број
    38. P-адичен број
    39. Пи
    40. е (број)
    41. Апсолутна вредност
    42. Апсолутна нескратливост
    43. Дропка
    44. Најголем заеднички делител
    45. Најмал заеднички содржател
    46. Комутативна алгебра
    47. Израз (математика)
    48. Моном
    49. Бином
    50. Трином
    51. Полином
    52. Множење на полиноми
    53. Делење на полиноми
    54. Безуова теорема
    55. Хорнерова шема
   14. Математичка логика
    1. Логички исказ
    2. Логичка функција
    3. Булова алгебра
     1. Теми во Буловата алгебра
    4. Булова функција
    5. Булово вреднувана функција
    6. Булов домен
    7. Логичка операција
     1. Тавтологија (логика)
     2. Контрадикција
     3. Логичка негација
     4. Логичка конјункција
     5. Логичка дисјункција
     6. Логичка импликација
     7. Логичка еквиваленција
     8. Заедничка негација
     9. Исклучителна дисјункција
     10. Материјална импликација
     11. Ако и само ако
     12. Логичка бикондиционала
     13. Алтернативна негација
     14. Материјална неимпликација
     15. Спротивна неимпликација
     16. Спротивна импликација
    8. Логичка вредност
    9. Таблица на вистинитост
    10. Амфек
    11. Шеферова црта
    12. Логика од прв ред
    13. Карноова карта
    14. Логичка графа
    15. Логичка вредност
    16. Минимална негациона операција
    17. Повеќестепен оператор
    18. Параметарски оператор
    19. Единствен доволен оператор
    20. Де Морганови закони
   15. Теорија на множества
    1. Множество
     1. Подмножество
     2. Празно множество
     3. Партитивно множество
     4. Унија на множества
     5. Пресек на множества
     6. Разлика на множества
     7. Симетрична разлика
     8. Комплемент на множество
     9. Декартов производ
    2. Бијенција
    3. Наивна теорија на множества
    4. Аксиоматска теорија на множества
     1. Венов дијаграм
   16. Равенка
    1. Решение на равенка
    2. Променлива (математика)
    3. Константа
    4. Коефициент
    5. Слободен член
    6. Линеарна равенка
     1. Систем на линеарни равенки
     2. Методи на решавање на систем на лиеарни равенки
    7. Ирационална равенка
    8. Квадратна равенка
     1. Дискриминанта
     2. Виетови формули
    9. Биквадратна равенка
    10. Биномна равенка
    11. Триномна равенка
    12. Симетрична равенка
    13. Косиметрична равенка
   17. Имагинарна единица
    1. Имагинарен дел
    2. Реален дел
    3. Операции со комплексни броеви
   18. Неравенка
    1. Решение на неравенка
    2. Интервал (математика)
    3. Отворен интеграл
    4. Полуотворен интеграл
    5. Затворен интеграл
    6. Линеарна неравенка
    7. Ирационална неравенка
    8. Квадратна неравенка
     1. Квадратен трином
   19. Лиеарна функција
    1. Функција (математика)
    2. Пресликување (математика)
    3. Изоморфизам
    4. Координатен систем
     1. Ортогонален координатен систем
     2. Координатна површина
     3. Декартов координатен систем
     4. Поларен координатен систем
     5. Параболичен координатен систем
     6. Сферен координатен систем
     7. Цилиндричен координатен систем
     8. Биполарни координати
     9. Хиперполарни координати
     10. Еклиптички координати
     11. Конусни координати
    5. Апсциса
    6. Ордината
    7. Квадратна функција
    8. Инверзна функција
   20. Логаритам
    1. Природен логаритам
    2. Неперов логаритам
    3. Логаритамска равенка
    4. Логаритамска неравенка
    5. Логаритамска функција
    6. Експоненцијална равенка
    7. Експоненцијална неравенка
    8. Експоненцијална функција
  2. Геометрија
   1. Историја на геометријата
   2. Евклидова геометрија
   3. Неевклидова геомеетрија
   4. Афина геомеетрија
   5. Проеткивна геомеетрија
   6. Диференцијална геомеетрија
   7. Група на Ли
   8. Алгебарска геомеетрија
   9. Теорема на четири бои
    1. Општа топологија
    2. Алгебарска топологија
    3. Геометриска топологија
   10. Права
    1. Полуправа
    2. Отсечка
     1. Вектор
      1. Операции со вектори
   11. Точка (математика)
    1. Колинеарност
    2. Неколинеарност
   12. Растојание
   13. Рамнина (математика)
    1. Полурамнина
   14. Периметар
   15. Плоштина
   16. Волумен
   17. Ротација
   18. Транслација
   19. Многуаголник
   20. Дијагонала (многуаголник)
    1. Правилен многуаголник
    2. Едноаголник
    3. Двоаголник
    4. Триаголник
     1. Рамнокрак триаголник
     2. Разностѕран триаголник
     3. Правоаголен триаголник
      1. Катета
      2. Хипотенуза
      3. Питагорина теорема
     4. Херонова формула
     5. Тежишна линија
     6. Висина (триаголник)
    5. Четириаголник
     1. Паралелограм
      1. Квадрат
      2. Правоаголник
      3. Ромб
     2. Трапез
     3. Трапезоид
      1. Делтоид
    6. Петаголник
    7. Шестаголник
    8. Седумаголник
    9. Осумаголник
    10. Деветаголник
    11. Десетаголник
    12. Единаесетаголник
    13. Дванаесетаголник
    14. Тринаесетаголник
    15. Четиринаесетаголник
    16. Петнаесетаголник
    17. Шеснаесетаголник
    18. Седумнаесетаголник
    19. Осумнаесетаголник
    20. Деветнаесетаголник
    21. Дваесетаголник
    22. Пентаграм
    23. Хексаграм
    24. Хептограм
    25. Октограм
    26. Енеаграм
    27. Декаграм
    28. Хендекаграм
    29. Симетрала
   21. Круг
    1. Центар (круг)
    2. Полупречник
    3. Пречник
    4. Кружен исечок
    5. Кружен отсечок
    6. Кружен лак
    7. Опишана кружница
    8. Впишана кружница
    9. Ортоцентар (математика)
    10. Талесова теорема (кружница)
   22. Елипса
    1. Фокус (математика)
    2. Ексцентритет (математика)
   23. Хипербола
   24. Парабола
   25. Агол
    1. Остар агол
    2. Прав агол
    3. Тап агол
    4. Испакнат агол
    5. Неиспакнат агол
    6. Полн агол
    7. Централен агол
    8. Периферен агол
    9. Степен (агол)
    10. Радијан
   26. Полиедар
    1. Диедар
    2. Пирамида
      1. Права пирамида
      2. Коса пирамида
      3. Потсечена пирамида
    3. Тетраедар
     1. Призма (геометрија)
      1. Права призма
      2. Коса призма
      3. [[Квад