Тринаесетаголник

Правилен тринаесетаголник

Тринаесетаголникмногуаголник со тринаесет темиња и тринаесет страни.

Правилен тринаесетаголникУреди

Правилниот тринаесетаголник е тринаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен тринаесетаголник имаат по 152° (степени) и 18 минути, а збирот на сите внатрешни агли на кој било тринаесетаголник изнесува 1980°.

Ако основната страна на правилен тринаесетаголник е  , неговата плоштина се определува со формулата:
 .

Плоштината може да се пресмета и со:
 
каде
  - е полупречник на опишаната кружница, а
  - е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на тринасетаголникот чија страна е со должина   ќе биде еднаков на  .

КонструкцијаУреди

Правилен тринаесетаголник не може да се конструира со линијар и шестар.

Поврзани статииУреди

Надворешни врскиУреди