Материјална неимпликација

Материјална неимпликација е негација на една импликација. p⊅q

Дефиниција уреди

Таблица на вистинитост уреди

p q
т т
т т
т

Венов дијаграм уреди

Венов дијаграм на „Не е дека A имплицира B“

 

Својства уреди

Зачувување на вистинитост: Толкувањето по кое сите променливи имаат вредност 'неточно' дава вредност 'неточно' како резултат на материјална неимпликација.

Поврзано уреди