Материјална неимпликација

Материјална неимпликација е негација на една импликација. p⊅q

ДефиницијаУреди

Таблица на вистинитостУреди

p q
т т
т т
т

Венов дијаграмУреди

Венов дијаграм на „Не е дека A имплицира B“

 

СвојстваУреди

Зачувување на вистинитост: Толкувањето по кое сите променливи имаат вредност 'неточно' дава вредност 'неточно' како резултат на материјална неимпликација.

ПоврзаноУреди