Дијаграми на множества и подмножества

Оваа статија е за концептот број во математика. За број во лингвистика, види граматички број.

Број — апстрактен објект што се користи за обележување на количество. Тој може да биде составен од една или повеќе цифри. Разликуваме позитивни (со знак +, кој чето пати не се пишува) или негативни (со знак -, кој задолжително се пишува), додека нулата (0) не спаѓа ниту во позитивни ниту во негативни броеви.

Постојат повеќе множества на броеви:

  • Множество на реални броеви (ознака: R)
  • Множество на природни проеви (ознака: N)
  • Проширено множество на природни броеви (ознака: N0)
  • Множество на цели броеви (ознака: Z)
  • Множество на рационални броеви (ознака: Q)
  • Множество на ирационални броеви (ознака: I)

Броевите како тема во уметноста и во популарната култураУреди

НаводиУреди