Во геометријата, десетаголник или декагон е многуаголник со десет страни и десет агли. Ова се однесува на правилен десетаголник, со еднаква должина на сите страни и сите агли еднакви на 144°. Така, секој агол од правилниот десетаголник има 144°. Шлефлиевиот симбол му е {10}. Плоштината на правилниот десетаголник со должина на страна a е

Правилен десетаголник
Правилен десетаголник
Видправилен многуаголник
Рабови и темиња10
Шлефлиев симбол{10}, t{5}
Коксетер–Динкинови дијаграми
Група на симетријадиедарска (D10), ред 2×10
Внатрешен агол144°
Својстваиспакнат, впишан, рамностран, изогонален, изотоксален

Конструкција уреди

Правилниот десетаголник може да се конструира со шестар и линијар.

  1. Чекори 1 до 6 за конструирање на петаголник.
  2. Повлечете линија од секој агол на петаголникот низ средината на кружницата направена во чекорот 1, со спротивната страна на таа иста кружница.
  3. Петте агли на петаголникот го сочинуваат секој втор агол на десетаголникот. Останатите пет агли на десетаголникот се оние точки каде линиите од чекорот 2 се сечат со првобитната кружница (но не аголот на петаголникот).

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди