Во геометријата, четириаголник е многуаголник кој има четири страни.[1]

 • Збирот на (внатрешните) агли во еден четириаголник секогаш изнесува 360°.
 • Четириаголниците можат да бидат испакнати или неиспакнати, а во неиспакнати има влдабнати и вкрстени(a). Најчесто се разгледуваат испакнати четириаголници.
 • Испакнатите четириаголници можат да имаат два пара паралелни страни (паралелограми), еден пар паралелни страни (трапези) или ниту еден пар паралелни страни (трапезоиди и делтоиди).
Четириаголник
Шест вида на четириаголници
Рабови и темиња4
Шлефлиев симбол{4} (за квадрат)
Плоштинаразни начини
Внатрешен агол90° (за квадрат)

Испакнати четириаголници

уреди
 
Ојлеров дијаграм на разни видови на четириаголници

Паралелограми

уреди
 • Паралелограмот има два пара паралелни страни.
  • Двата пара се со различни должини (ромбоид) или
  • Четирите страни се со иста должина (ромб) или
  • Внатрешните агли се прави, т.е. по 90° (правоаголник) или
  • Четирите страни се со иста должина и внатрешните агли се по 90° (квадрат).

Трапези

уреди
 • Трапезот има (точно) еден пар паралелни страни.
  • Непаралелните страни не се со еднаква должина и нема прав агол или
  • Непаралелните страни се со еднаква должина (рамнокрак трапез) или
  • Има точно два внатрешни агли по 90° (правоаголен трапез).

Трапезоиди

уреди
 • Трапезоидот нема ниту еден пар паралелни страни.
  • Четирите страни се со различни должини или
  • Двата пара на соседни страни се исти (делтоид)

Вдлабнати четириаголници

уреди
 • Влабнат четириаголник е непрекрстен, односно прост четириаголник кој е вдлабнат, т.е. има (барем еден) пар точки А и В такви што отсечката АВ има точки надвор од четириаголникот (види испакнатост).
  • Четирите страни се со различни должини или
  • Двата пара на соседни страни се исти (стрелка)

Вкрстени четириаголници

уреди
 • Вкрстен четириаголник не е прост многуаголник така што еден пар страни се вкрстуваат и се добива фигура како пеперуга.
(a) Вкрстен четириаголник всушност има 6 внатрешни агли (од двата триаголници) така што може да не се смета како четириаголник.

Тангентни и тетивни четириаголници

уреди

Поврзани теми

уреди

Наводи

уреди
 1. S. Schwartzman (1994). The Words of Mathematics: An Etymological Dictionary of Mathematical Terms Used in English. The Mathematical Association of America.
 2. Andreescu, Titu and Enescu, Bogdan, Mathematical Olympiad Treasures, Birkhäuser, 2006, pp. 64–68.
 3. Usiskin, Zalman; Griffin, Jennifer; Witonsky, David; Willmore, Edwin (2008), „10. Cyclic quadrilaterals“, The Classification of Quadrilaterals: A Study of Definition, Research in mathematics education, IAP, стр. 63–65, ISBN 978-1-59311-695-8

Надворешни врски

уреди