Виетови формулиформули во математиката односно алгебрата, именувани според Франсоа Виет, кои ја даваат врската помеѓу нулите на полиномот и неговите коефициенти.

Формули уреди

Ако

 

е полином од степен   со комплексни коефициенти (па броевите   се комплексни, и   ), според основната теорема на аритметиката   има   (не задолжително различни) комплексни корени   Виетовите велат дека

 
 
 
 

Со други зборови, збирот на сите можни производи   на нулите на полиномот   е еднаков  

 

за секое  

Виетовите формули важат поопшто за полиноми со коефициенти во кој било комутативен прстен, сѐ додека тој полином од  -ти степен има   нули во тој прстен.

Пример уреди

За полином од втор степен  , Виетовите формули гласат дека решенијата   и   се квадратна равенка   задоволуваат

 

Првата равенка може да се користи за да се најде минимумот (или максимумот).

Доказ уреди

Виетовите формули може да се докажат со запишување на еднаквоста

(што е точно затоа што   се сите нули на полиномот), со множење преку факторите од десната страна и наоѓање на коефициентите на секој степен  .

Литература уреди

  • Vinberg, E. B. (2003). A course in algebra. American Mathematical Society, Providence, R.I. ISBN 978-0-8218-3413-8.CS1-одржување: ref=harv (link)
  • Đukić, Dušan, (2006). The IMO compendium: a collection of problems suggested for the International Mathematical Olympiads, 1959-2004. Springer, New York, NY. ISBN 978-0-387-24299-6.CS1-одржување: излишна интерпункција (link) CS1-одржување: ref=harv (link)