Деветаголник

Деветаголникмногуаголник со девет темиња и девет страни.

Правилен деветаголник
Regular polygon 9 annotated.svg
Правилен деветаголник
Видправилен многуаголник
Рабови и темиња9
Шлефлиев симбол{9}
Коксетер–Динкинови дијаграмиCDel node 1.pngCDel 9.pngCDel node.png
Група на симетријадиедарска (D9), ред 2×9
Внатрешен агол140°
Својстваиспакнат, впишан, рамностран, изогонален, изотоксален

Правилен деветаголникУреди

Правилниот деветаголник е деветаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен деветаголник имаат по 140° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било деветаголник изнесува 1260°.

Ако основната страна на деветаголник е  , неговата плоштина се определува со формулата:
 .

Плоштината може да се пресмета и со:
 
каде
  - е полупречник на опишаната кружница, а
  - е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на деветаголникот чија страна е со должина   ќе биде еднаков на  .

КонструкцијаУреди

Правилен деветаголник не може да се конструира со шестар и линијар.

Конструкцијата може да се изведе со помош на обележен шестар и линијар, но истата не се прифаќа како математички коректна. Постојат приближни конструкции со помош на шестар и линијар.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди