Деветнаесетаголник

Деветнаесетаголникмногуаголник со деветнаесет темиња и деветнаесет страни.

Правилен деветнаесетаголник

Правилен деветнаесетаголникУреди

Правилниот деветнаесетаголник е деветнаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен деветнаесетаголник имаат по 161° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било деветнаесетаголник изнесува 3060°.

Ако основната страна на правилниот седумнаесетаголник е со должина  , неговата плоштина ќе биде дадена со формулата:

 .

Плоштината може да се пресмета и со:
 

каде
  - е полупречник на опишаната кружница, а
  - е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на деветнаесетаголник чија страна е со должина   е еднаков на  .

КонструкцијаУреди

Правилен деветнаесетаголник не може да се конструира со помош на линијар и шестар.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди