Дванаесетаголник

Дванаесетаголникмногуаголник со дванаесет темиња и дванаесет страни.

Правилен дванаесетаголник

Правилен дванаесетаголникУреди

Правилниот дванаесетаголник е дванаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен дванаесетаголник имаат по 150° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било дванаесетаголник изнесува 1800°.

Ако основната страна на правилниот дванаесетаголник е со должина  , неговата површина ќе биде дадена со формулата:
 

Ако   - е полупречник на опишаната кружница, а
  - полупречник на впишаната кружница, тогаш важи:

 , и
 .

Периметарот на дванаесетаголник чија страна е со должина   е еднаков на  .

КонструкцијаУреди

Правилен дванаесетаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Следнава анимација ја илустрира чекор по чекор конструкцијата на правилен дванаесетаголник.

 
Анимиран приказ на конструкција на дванаесетаголник со помош на шестар и линијар

Каде може да се види дванаесетаголникУреди

Постојат повеќе примери на монети кои имаат облик на дванаесетаголник:

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди