Во Евклидовата геометрија, круг е множество од сите точки во рамнината кои се наоѓаат на еднакво растојание, наречено полупречник, од дадена точка, наречена центар. Кружницата е проста затворена крива, која ја дели рамнината на внатрешен и надворешен дел. Внатрешноста заедно со самата кружница се нарекува круг.

Илустрација на круг

Во x-y координатен систем, кружница со центар во (a, b) и полупречник r е множеството од сите точки (x, y) такви што

.

Ако кружницата има центар во координатниот почеток (0, 0), тогаш оваа формула добива упростен облик

.

Кружницата со центар во координатниот почеток и со полупречник 1 се нарекува единична кружница.

Кругот како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Кругот како мотив во книжевноста уреди

Кругот се јавува и како тема во бројни дела од областа на уметноста и популарната култура, како:

Кругот како мотив во музиката уреди

 • „Кругот не е тркалезен“ (англиски: The circle is not round) — песна на македонската група Анастасија.[8]
 • „Широчината на кругот“ (англиски: The Width Of A Circle) — песна на британскиот рок-музичар Дејвид Боуви (David Bowie) од 1970 година.[9]
 • „Пет кругови“ (англиски: Five Circles) — композиција на композиторот и инструменталистот Вангелис од 1981 година.[10]
 • „Кругови“ (англиски: Circles) — песна на американската хард-кор група Даг нести (Dag Nasty) од 1986 година.[11]
 • „Круг“ — песна на југословенската рок-група Екатарина Велика.[12]
 • „Анти-круг“ (англиски: The Anti-Circle) — песна на американската хип-хоп Рутс (The Roots) од 1993 година.[13]

Наводи уреди

 1. Horhe Luis Borhes, Маštarije. Beograd: Paidea, 2006, стр. 31-35.
 2. Андре Бретон, Рајот не е наполно загубен. Скопје: Култура, 1989, стр. 87.
 3. Мак Диздар, Горчин. Скопје, Македонска книга, стр. 69-70.
 4. Ристо Трифковиќ, „Мак Диздар или Патот до Камениот спијач“, во: Мак Диздар, Горчин. Скопје: Македонска книга, 1968, стр. 138.
 5. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 210.
 6. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 109.
 7. „Хронологија“, во: Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 159.
 8. Anastasia, Before the Rain, Polygram Music.
 9. Discogs, David Bowie ‎– The Man Who Sold The World (пристапено на 16.4.2020)
 10. Vangelis, Chariots of Fire, Polydor, 800 020-2, 1981.
 11. Discogs, Dag Nasty – Can I Say (пристапено на 13.9.2022)
 12. Ekv - Krug - YouTube (пристапено на 10.9.2016)
 13. The Roots – Organix (пристапено на 31.1.2024)