Најмал заеднички содржател

Во математиката, најмал заеднички содржател (скрат. НЗС) е најмалиот заеднички многукратник на именителите на едно множество прости дропки. Ова е најмалиот позитивен цел број кој е делив со броевите за кои се бара НЗС. На пример, НЗС на

е 4 бидејќи најмалиот заеднички многукратник на 2 и 4 е 4. Така, НЗС на

е 6. Користејќи го НЗД (или било кој негов делител) како содржател дава можност за собирање, одземање или споредба на дропки:

  • ;
  • ;
  • бидејќи .

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди