Бином (или двочлен полином) е полином со 2 членови, т.е. збир на два мономи.[1][2][3][4]

Примери за биноми

Формули за скратено множење на два биномиУреди

            

Формула: (a+b)(a-b) = a2 - b2Уреди

 


Пр.1:
a=3, b=4
Од формулата:  
Без формула:  
Пр.2:
a=5, b=1
Од формулата:  
Без формула:  
Пр.3:
a=1, b=xy
Од формулата:  
Проверка за неколку вредности на х и у
х у    
0 0    
0 1    
1 2    
-2 -2    
3 -8    
  -2,5    

Формула за Бином на квадрат: (a+b)2 = a2 + 2ab + b2Уреди

 
 • Големиот квадрат е со страна   .
  • Следува, плоштината на овој квадрат е  .
 • Плоштините на помалите правоаголници.
  • Плоштината на лилавиот квадрат е  .
  • Плоштината на плавиот квадрат е   .
  • Плоштината на секој од двата жолти правоаголници е  .
 • Овие 4 "подплоштини" се собираат до А.
 • Следува   , т.е. формулата за бином на квадрат!


Пр.1:
a=3, b=4
Од формулата:  
Без формула:  
Пр.2:
a=5, b=1
Од формулата:  
Без формула:  
Пр.3
a=x, b=3
Од формулата:  
Проверка за неколку вредности
х    
1    
5    
-1    
-0,5    
     
 • Внимавај:(a+b)2a2+b2
Пр.1:
a=3, b=4
Лева страна    
Десна страна  
Пр.2:
a=5, b=1
Лева страна    
Десна страна  

Формула: (a-b)2 = a2 - 2ab + b2Уреди

Геометриски доказ на (a-b)2 = a2 - 2ab + b2 (без звук)


Пр.1:
a=3, b=4
Од формулата:  
Без формула:  
Пр.2:
a=5, b=1
Од формулата:  
Без формула:  
Пр.3:
a=2x, b=5
Од формулата:  
Проверка за неколку вредности
х    
1    
2    
-1    
0,5    
   
 
 
 

НаводиУреди

 1. Тренчевски, Констадин; Димовски, Дончо (2002). Математика: за I година за реформираното гимназиско образование. Просветно дело. ISBN 9989-0-0222-3.
 2. „Алгебарски изрази и операции“. Министерство за информатичко општество. Посетено на 1 January 2014.
 3. Целакоски, Наум; Бакева, Верица; Миладиновиќ, Боривоје; Стефановски, Јове (2010). Математика за I година (за сите струки). Алби. стр. 128.
 4. Tanton, James (2005). Encyclopedia of Mathematics (англиски). Facts on File, New York. стр. 43. ISBN 0-8160-5124-0.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди