Рамнокрак триаголник

Рамнокрак триаголниктриаголник кој има две исти страни. Тие две еднакви страни се обележуваат со (мала латинична буква „б“) и се нарекуваат краци на рамнокракиот триаголник. Страната над која се наоѓаат краците се нарекува основа и се обележува со (мала латинична буква „а“). Темето C спроти основата се нарекува врв на рамнокракиот триаголник.

Рамнокрак триаголник
Triangle.Isosceles.svg
Рамнокрак триаголник со вертикална оска на симетрија
Типтриаголник
Рабови и темиња3
Шлефлиев симбол( ) ∨ { }
Симетриска групаDih2, [ ], (*), ред 2
Дуаленсамодуален
Својстваконвексен, тетивен

ОсобиниУреди

 • Два агли во овој триаголник се еднакви — тоа се аглите кои лежат на основата
 • Висината на триаголникот е еднаква на медијаната
 • Висината се поклопува со бисектрисата и медијаната

Формули за рамнокракиот триаголникУреди

Страните на триаголникот може да се пресметаат со следните формули:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Обемот на рамнокракиот триаголник е еднаков на:

 •   (збир на должините на сите страни)
 •  

Висината повлечена на основата   ја дели на два еднакви дела. Тоа не важи за краците  . Формулите за одредување на овие две висини се:

 
 

Плоштината се пресметува со помош на следната формула:

 
 
  (Херонова формула)

Аглите се пресметуваат на следниот начин:

 •  
 •  
 •  

Надворешни врскиУреди