Комутативност

Поимот комутативност најчесто се врзува за бинарните математички операции кај кои редоследот на операндите не влијае на резултатот на операцијата.

Комутативна операција

ПримерУреди

Нека е дефинирана бинарната операција   така што за   важи:

 

Тогаш согласно дефиницијата оваа операција е комутативна.

ВоопштувањеУреди

Овде може да се направи и воопштување за  ,  . Операцијата   е комутативна ако за секоја   и секоја нејзина пермутација   важи:

  тј.

 

ЛитератураУреди

  • Ayres, Frank, Schaum's Outline of Modern Abstract Algebra, McGraw-Hill; 1st edition (June 1, 1965). ISBN 0070026556.

ПоврзаноУреди