Седумаголник

Седумаголникмногуаголник со седум темиња и седум страни.

Правилен седумаголник

Правилен седумаголникУреди

Правилниот седумаголник е седумаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен седумаголник имаат по 128,57° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било седумаголник изнесува 900°.

Ако основната страна на седумаголник е , неговата плоштина се определува со формулата:

Плоштината може да се пресмета и со: каде - е полупречник на опишаната кружница, а - е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на седумаголникот чија страна е со должина ќе биде еднаков на односно или .

КонструкцијаУреди

Правилен седумаголник не може да се конструира со линијар и шестар. Во 1796 година Гаус докажал дека правилен n-аголник може да се конструира со помош на линијар и шестар само кога е прост број во облик , каде , за . Како 7 е прост број кој го нема тој облик, конструкцијата на правилен седумаголник не е можна.

Конструкција на внатрешен агол во правилен седумаголник со помош на обележен линијар

Можно е да се изведе конструкција со помош на обележен линијар и шестар, но таа не се прифаќа како математички коректна.

Каде може да се види седумаголникУреди

Некои монети кои денес се користат во Обединетото Кралство, како некои монети во Европската унија имаат изменет облик на правилен седумаголник затоа што таквите парички се со карактеристичен облик и лесно можат да се препознаваат на допир, а од друга страна имаат неочекувана особина, иако немаат кружен облик можат да се користат во апаратите кои работат со монети.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди