Константа

појаснителна страница на Викимедија

Константа (лат. constanta) или постојана е некоја величина која не ја менува својата вредност во рамките на набљудуваниот процес.

Во математиката уреди


Други концепти уреди

  • Физичка константа — физичка величина за која се смета дека е универзална и не се менува
  • Константа (програмирање) — вредност која, за разлика од променливата, не може повторно да се сврзе со различна вредност
  • Логичка константа — симбол во симболичката логика кој го има истото значење кај сите модели, како што е симболот "=" за "еднакво"