Единаесетаголник

Единаесетаголникмногуаголник со единаесет темиња и единаесет страни.

Правилен единаесетаголник

Правилен единаесетаголникУреди

Правилниот единаесетаголник е единаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен единаесетаголник имаат по 147° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било единаесетаголник изнесува 1620°.

Ако основната страна на единаесетаголник е , неговата плоштина се определува со формулата:
.

Плоштината може да се пресмета и со:

каде
- е полупречник на опишаната кружница, а
- е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на единаесетаголникот чија страна е со должина ќе биде еднаков на .

КонструкцијаУреди

Правилен единаесетаголник не може да се конструира со линијар и шестар.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди