Осумнаесетаголник

Правилен осумнаесетаголник

Осумнаесетаголникмногуаголник со осумнаесет темиња и осумнаесет страни.

Правилен осумнаесетаголникУреди

Правилниот осумнаесетаголник е осумнаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.


Внатрешните агли на правилен осумнаесетаголник имаат по 161° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било осумнаесетаголник изнесува 3060°.

Ако основната страна на правилниот осумнаесетаголник е со должина  , неговата плоштина ќе биде дадена со формулата:

 

или со радиус од

 .

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди