Осумаголник

многуаголник со осум страни

Осумаголникмногуаголник со осум темиња и осум страни.

Правилен осумаголник
Regular polygon 8 annotated.svg
Правилен осумаголник
Видправилен многуаголник
Рабови и темиња8
Шлефлиев симбол{8}, t{4}
Коксетер–Динкинови дијаграмиCDel node 1.pngCDel 8.pngCDel node.png
CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.png
Група на симетријадиедарска (D8), ред 2×8
Внатрешен агол135°
Својстваиспакнат, впишан, рамностран, изогонален, изотоксален

Правилен осумаголникУреди

Правилниот осумаголник е осумаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен осумаголник имаат по 135° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било осумаголник изнесува 1080°.

Плоштината на правилен осумаголник со страна се пресметува според формулата:

Ако со го означиме полупречникот на опишана кржница околу осумаголникот, тогаш неговата плоштина е еднаква на .

Ако со го означиме полупречникот на впишана кружница во осумаголникот, плоштината е еднаква на .

Периметарот на осумаголник чија страна е со должина е еднаков на .

КонструкцијаУреди

Правилен осумаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Постапката е илустрирана во 18 чекори, од седмиот до десеттиот чекор отворот на шестарот не се менува.

Анимиран приказ на конструкција на осумаголник со помош на шестар и линијар

Неправилни осумаголнициУреди

Секој осумаголник кој не е правилен се нарекува неправилен.

Каде може да се види осумаголникУреди

Осумаголник во градежништвотоУреди

Друга применаУреди

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди