Отвори го главното мени
Смртта се грижи за цвеќињата, Хуго Симберг (1906)
Череп, симболична претстава за смртта

Смрт е постојан крај на биолошкото функционирање на секој жив организам. Вистинската природа на смртта со векови е централна тема во светските религии, како и во филозофијата. Во повеќето религии постои верување во некој вид живот по смртта или реинкарнација. Современата наука ја смета смртта за конечна состојба.

Во медицината постои термин клиничка смрт, а тоа е состојба при која на пациентот му функционираат нормално срцето и белите дробови, но мозокот е мртов.

Статистика на смртностаУреди

Во 2014 година, во Македонија умреле 19.718 лица од кои 10.210 (51,8%) биле од машки пол. Најчеста причина за смртта биле болестите на кардиоваскуларниот систем (57,2%), додека 18,9% умреле од малигни неоплазми. Кај 4,2% од умрените, причина за смртта биле ендокрините, нутритивните и метаболичните болести, а 3,6% умреле заради болести на респираторниот систем. Во 2014 година, во Македонија умреле 233 доенчиња, т.е. 1,2% од вкупниот број на умрени лица. Кај возрасните, просечната старост на умрените мажи била 69,9 години, додека просечната возраст на умрените жени била 74,8 години.[1]

Смртта во јужнословенската митологијаУреди

Смртта е персонифицирано битие чија единствена должност била да ја одзема душата од телото на смртникот. Смртта била прикажувана како битие во долга бела или црна облека, со качулка на главата од која најчесто не може да се согледа ликот. Смртта најчесто припаѓала на машкиот пол, иако во некои преданија таа е претставена како стара жена.

Во народното творештво, смртта била ужасната од молбите и плачот на луѓето, па посакала од бога да ја ослободи од должноста, но тој одбил. „Еве јас отсега вамо ќе создадам турли - турли болести по луѓето и од болестите што ќе ѝ создадам луѓето ќе умираат и на болеста ќе ѝ викаат, а тебе ќе ти забораат да те колнат” - Марко Цепенков. [2]

Според старите верувања, смртта е единствената која го знае мигот во кој секое живо битие треба да почине. Смртта доаѓа по божјите (или сопствени) закони и никој не е во можност да ја повика или да ја присили да му ја земе душата без таа да сака. „Смртниот час“ е миг на разделбата на душата од физичкото тело. По верувањата, душата заминува на „друг/оној свет“. Зависно од моралните и хуманите однесувања на поединецот, по старите верувања, и смртниот час можел да биде краток, лесен и милозлив или долготраен, измачувачки и страшен[3].

Смртта во уметноста и во популарната култураУреди

Смртта се јавува како честа тема во литературата, сликарството, филмот и во популарната култура.

Смртта како тема во книжевностаУреди

Смртта како тема во прозатаУреди

Смртта како тема во поезијатаУреди

Смртта како тема во драматаУреди

Смртта како тема во сликарствотоУреди

Смртта како тема во музикатаУреди

Смртта како тема во филмотУреди

НаводиУреди

 1. Љубица Балабан, „Смртноста зголемена за 2,7 отсто, најчесто умираат од срцев и мозочен удар, ракот на второ место“, Дневник, година XIX, број 5800, 26 јуни 2015, стр. 4.
 2. Речник на јужнословенска митологија, стр.226
 3. Гордана Стојковска, Три, Скопје,2004, стр. 226
 4. Преводи на литературни дела од автори кои добиле Нобелова награда. Битола: НИД „Микена“, 2010.
 5. Давид Албахари, Опис смрти. Београд: Српска књижевна задруга, 2004, стр. 82-91.
 6. Давид Албахари, Опис смрти. Београд: Српска књижевна задруга, 2004.
 7. Давид Албахари, Опис смрти. Београд: Српска књижевна задруга, 2004, стр. 102-111.
 8. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 195.
 9. Gabrijel Garsija Markes, Oči plavog psa. Beograd: Sezam Book, 2015, стр. 5-13.
 10. Gabrijel Garsija Markes, Oči plavog psa. Beograd: Sezam Book, 2015, стр. 37-45.
 11. Gabrijel Garsija Markes, Oči plavog psa. Beograd: Sezam Book, 2015, стр. 15-25.
 12. Меша Селимовиќ, Дервишот и смртта. Скопје: АЕА издавачи, Матица македонска, 2000.
 13. Danilo Kiš, Enciklopedija mrtvih. Beograd: Arhipelag, 2015.
 14. Danilo Kiš, Enciklopedija mrtvih. Beograd: Arhipelag, 2015.
 15. Danilo Kiš, Enciklopedija mrtvih. Beograd: Arhipelag, 2015.
 16. Габриел Гарсија Маркес, Есента на патријархот / Хроника на една најавена смрт. Скопје: Мисла, 1983.
 17. Aleksandar Grin, Pacolovac. Beograd: Rad, 1979, стр. 5-13.
 18. Luiđi Pirandelo, Novele. Beograd: Rad, 1962, стр. 102-116.
 19. Miroslav Krleža, Hrvatski bog Mars. Beograd: Rad, 1963, стр. 87-124.
 20. „Smrt u Sinanovoj tekiji“, во: Ivo Andrić, Priča o vezirovom slonu. Beograd: Rad, 1962, стр. 76-86.
 21. „Читај, патувај, уживај – Саем на книга 2016 – програма на активности“, Антолог, 2016.
 22. Антологија на бразилскиот расказ. Скопје: Три, 2012, стр. 286.
 23. Антологија на бразилскиот расказ. Скопје: Три, 2012, стр. 283.
 24. Антологија на бразилскиот расказ. Скопје: Три, 2012, стр. 13-70.
 25. Jahn 1999, p. 3.
 26. Сакам книги Рецензија на романот
 27. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 28. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 29. Дозгулпмус, Тритонус, Темплум, Скопје, 2008.
 30. Дозгулпмус, Тритонус, Темплум, Скопје, 2008.
 31. I. E. Babelj, Crvena konjica. Beograd: Rad, 1969, стр. 37-39.
 32. Horhe Luis Borhes, Маštarije. Beograd: Paidea, 2006, стр. 85-94.
 33. Хорхе Луис Борхес, Алеф. Скопје: Бегемот, 2015, стр. 27-33.
 34. Хорхе Луис Борхес, Алеф. Скопје: Бегемот, 2015, стр. 67-75.
 35. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 96-97.
 36. Горан Петревски, Одбрани трудови. Скопје: Темплум, 2014.
 37. Димитар Солев, Одбрани раскази. Скопје: Мисла, 1970.
 38. Карел Чапек, Раскази од другиот џеб, Темплум, Скопје, 2012.
 39. „Легенда за смртта на секретарот“, во: Живко Чинго, Пожар. Скопје: Македонска книга, 1970, стр. 122-131.
 40. „Смртта на градинарот“, во: Живко Чинго, Пожар. Скопје: Македонска книга, 1970, стр. 30-35.
 41. Живко Чинго, Пасквелија. Скопје: Култура, 1968, стр. 31-37.
 42. Хајдуци. Београд: Народна књига, 1965, стр. 131-137.
 43. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 57.
 44. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 58-60.
 45. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 65.
 46. Bugarštice. Beograd: Rad, 1969, стр. 21-23.
 47. Bugarštice. Beograd: Rad, 1969, стр. 27-29.
 48. Bugarštice. Beograd: Rad, 1969, стр. 40-43.
 49. Junačke narodne pesme, Rad, Beograd, 1959, стр. 64-66.
 50. „Смрт Марка Краљевића“, во: Народне епске песме I. Београд: Просвета (без дата), стр. 149-153.
 51. Junačke narodne pesme, Rad, beograd, 1959, стр. 98-101.
 52. Junačke narodne pesme, Rad, beograd, 1959, стр. 88-94.
 53. Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengijića. Beograd: Rad, 1960.
 54. Charles Baudelaire, Spleen Pariza. Zgreb: Mladost, 1952, стр. 82-87.
 55. Viljem Batler Jejts, Kula. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1978, стр. 97.
 56. Đ. Leopardi, Pesme i proza. Beograd: Rad, 1964, стр. 38-41.
 57. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 40.
 58. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 121.
 59. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 147.
 60. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 77.
 61. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 100-102.
 62. Андре Бретон, Рајот не е наполно загубен. Скопје: Култура, 1989, стр. 48-49.
 63. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 12-13.
 64. Pjer Paolo Pazolini, Put i nebo. Beograd: Mali vrt, 2016, стр. 29-30.
 65. Viktor Igo, Pesme. Beograd: Rad, 1969, стр. 43.
 66. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 42.
 67. Раде Силјан, „Неповторлива творечка појава“, во: Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 117.
 68. Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 49.
 69. Vasko Popa, Pesme. Beograd: Bigz, 1978, стр. 105.
 70. T. S. Eliot, Selected Poems. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books in association with Faber and Faber, 1952, стр. 61.
 71. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 56.
 72. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 61.
 73. Antun Gustav Matoš I. Sarajevo: Svjetlost, 1962, стр. 40.
 74. Јован Дучић, Сабрана дела II, Песме љубави и смрти. Београд: Народна просвета (без дата), стр. 88-95.
 75. Јован Дучић, Сабрана дела II, Песме љубави и смрти. Београд: Народна просвета (без дата), стр. 60-61.
 76. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 26.
 77. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 89.
 78. Desanka Maksimović, Izabrane pesme (peto dopunjeno izdanje). Beograd: BIGZ, 1985, стр. 112.
 79. Desanka Maksimović, Izabrane pesme (peto dopunjeno izdanje). Beograd: BIGZ, 1985, стр. 111.
 80. Desanka Maksimović, Izabrane pesme (peto dopunjeno izdanje). Beograd: BIGZ, 1985, стр. 130.
 81. Мак Диздар, Горчин. Скопје, Македонска книга, стр. 111.
 82. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015, стр. 120-121.
 83. Tihomir Vučković, „Artur Miler“, во: Artur Miler, Smrt trgovačkog putnika. Beograd: Rad, 1969, стр. 87-89.
 84. YouTUbe, Maurice Ravel - Pavane for Dead Princess (пристапено на 9.11.2017)
 85. YouTube, Rachmaninov: The Isle of the Dead, Symphonic poem Op. 29 - Andrew Davis (пристапено на 5.2.2017)
 86. DISCOGS, Ennio Morricone ‎– The Best Of Ennio Morricone (пристапено на 31.8.2019)
 87. The Velvet Underground - The Black Angel's Death Song (Lyrics) (пристапено на 15.11.2016)
 88. The Kinks - Something Else 1967 (Full Vinyl 2003) (пристапено на 16.2.2019)
 89. YouTube, Blood Sweat & Tears - And when I die (пристапено на 3.4.2018)
 90. YouTube, Atomic Rooster - Death Walks Behind You (пристапено на 22.12.2016)
 91. YouTube, Wall of Death - Richard and Linda Thompson (пристапено на 15.5.2017)
 92. YouTube, Song For The Dead- Randy Newman (Vinyl Restoration) (пристапено на 8.10.2017)
 93. YouTube, Slayer ~ Angel of Death (Lyrics) (пристапено на 22.12.2017)
 94. DISCOGS, Sonic Youth ‎– Evol (пристапено на 26.7.2019)
 95. YouTube, Ice Cube - Death Certificate (1991) (FULL ALBUM) (пристапено на 9.3.2017)
 96. YouTube, Ice Cube - Death Certificate (1991) (FULL ALBUM) (пристапено на 9.3.2017)
 97. YouTube, The Fall - Extricate (1990)(full album) (пристапено на 29.6.2017)
 98. „Смртта ѝ прилега“, Антена, број 952, 23.9.2016, стр. 24.
 99. Антена, број 857, 28.11.2014, стр. 27.

Види исто такаУреди