Смртта на Сократ (Давид)

Смртта на Сократ (фр. La Mort de Socrate) — слика од францускиот сликар Жак-Луј Давид, насликана во 1787 год.

„Смртта на Сократ“

На неа е прикажана смртта на старогрчкиот филозоф Сократ, осуден на смрт со пиење на кукута заради истакнување на своите идеи против оние на Атињаните, и за „изопачување“ на младината.

Сликата е изложена во музејот Метрополитен во Њујорк.