Отвори го главното мени

Во биологија и екологија, организам (на грчки organon = инструмент) е збир на органски системи кои влијаат еден на друг на тој начин што тие функционираат како повеќе или помалку стабилна целина и покажуваат карактеристики на живот.