Писател

творец на пишани дела

Писател е лице што твори уметнички книжевни дела[1] или како роман, раскази, поезија, театарски претстави, сценарија или есеи. Особено се однесува на оние лица чија професионална определба е пишувањето.

Рускиот писател Антон Павлович Чехов на поштенска марка од 2010 г.

Писателите јазикот изразуваат идеи и слики. Творештвото на еден писател може да има голем удел во културната содржина на неговото општество.[2]

Поврзано уреди

Писателот како тема во уметноста уреди

 • „Почит“ — кус расказ на австрискиот писател Томас Берхнард од 1978 година.[3]
 • „Приказна“ — расказ на македонскиот писател Милко Бојковски.[4]
 • „Аристотел, ебиветер си или За вистинската еротика на зборовите“ — кус расказ на македонската писателка Мања Величковска.[5]
 • „Кога кусурот станува наративно јадро“ — кус расказ на македонскиот писател Ѓоко Здравески од 2019 година.[6]
 • „Спирала“ — краток расказ на македонскиот писател Ненад Јолдески.[7]
 • „Бунтот на знаците“ — краток расказ на македонската писателка Калина Малеска.[8]
 • „Како го убив писателот што ме престигнуваше со идеите и како се отарасив од неговото тело“ — краток расказ на македонската писателка Сања Михајловиќ-Костадиновска.[9]
 • „Загубените раскази“ — краток расказ на Сања Михајловиќ-Костадиновска.[10]
 • „Господинот Г.“ — краток расказ на Сања Михајловиќ-Костадиновска.[11]
 • „Непреводливиот расказ“ — краток расказ на Сања Михајловиќ-Костадиновска.[12]
 • (Бес)конечни модели на расказот“ — збирка раскази на македонската писателка Сања Михајловиќ-Костадиновска од 2018 година.[13]
 • „Почеток-крај“ — краток расказ на Сања Михајловиќ-Костадиновска.[14]
 • „Прозаикот и поетот“ — песна на рускиот поет Александар Пушкин.[15]
 • „Комплименти“ — расказ на македонската писателка Мира Смаќоска-Танеска.[16]
 • „Нов талентиран писател“ — краток расказ на рускиот писател Данил Хармс.[17]
 • „Книжевна вечер“ — песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[18]
 • „Радоста на пишувањето“ — песна на Вислава Шимборска.[19]

Наводи уреди

 1. писател - Дигитален речник на македонскиот јазик
 2. Magill, Frank N. (1974). Cyclopedia of World Authors. том I, II, III (прераб.. изд.). Englewood Cliffs, New Jersey: Salem Press. стр. 1–1973. [A compilation of the bibliographies and short biographies of notable authors up to 1974.]
 3. Томас Бернхард, Имитатор на гласови. Скопје: Темплум, 2008, стр. 154-155.
 4. Милко Бојковски, Фотографии од пеколот. Скопје: Бегемот, 2017, стр. 11.
 5. Очудувања 1-2. Скопје: Бегемот, 2018, стр. 131-134.
 6. Ѓоко Здравески, Отсечки стварност. Скопје: Бегемот, 2019, стр. 74-75.
 7. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 311-312.
 8. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 226.
 9. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 28-29.
 10. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 27.
 11. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 32-33.
 12. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 34-35.
 13. Сања Михајловиќ-Костадиновска, (Бес)конечни модели на расказот. Скопје: Бегемот, 2018.
 14. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 36-37.
 15. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 133.
 16. Очудувања #1 #2 (кратки раскази). Скопје: Бегемот, 2018, стр. 69.
 17. Danil Harms, Sto slučajeva. Beograd: Laguna, 2016, стр. 175-176.
 18. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 67.
 19. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 87-88.