Рап — вид на музика во која се рецитира и мора да содржи рими. Постои андерграунд и комерцијален рап. Во комерцијалниот рап спаѓаат оние артисти кои го прават за пари, слава, публицитет, додека андерграундот се прави чисто од љубов кон музката. Артистот ја презентира вистината, своето животно патешествие, инспириран од неисцрпните патеки на животот.

Раперот Фифти Сент на настап

Во Македонија подобри андерграунд рап-групи/артисти се:D.N.S. Ekipa, Подземјето, Екипата, Т-Клан, С.В.П., Црна Тачка, ParadoX, K-Kлан, , Strajk, , Исток-Запад (Желе и Мане), Клан Исток, Легијата, Стиховен Калибар, Чиста Околина, итн. Попознати комерцијални рап-групи/артисти се Врчак, Токсикологија, П.У.К.А. Козметика, Слаткаристика.

Поимот РАП доаѓа како кратенка од Rhythm And Poetry (Ритам и Поезија). Како што кажува самата кратенка, оваа музика се состои од две клучни работи, поезија која се искажува врз ритам. Уште пред да ја добие својата светска експанзија, оваа култура почна да се развива и кај нас, на почетокот изразена преку застрашувачки мал број артисти, но денес самата хип-хоп култура (чии начела се најдобро опишани преку овој музички правец) ја доживува својата врвна популарност. Сепак, може да се заклучи дека прилично голем број на луѓе во Македонија, ја прифатиле само модната линија на оваа култура, не знаејќи ја всушност вистинската слика за животот која таа ја носи, како и нејзините принципи и квалитети.