Втора македонска ударна бригада

Втора македонска ударна бригада (позната и како Тиквешка ударна бригада) — бригада формирана во село Фуштани, на планината Кожуф на 20 декември 1943 година. Била формирана од 480 борци на баталјонот „Страшо Пинџур“, Вториот баталјон на Третата оперативна зона на НОВ и ПОМ и Бугарскиот баталјон „Христо Ботев“. По неколку дена, на 23 декември баталјонот „Христо Ботев“ излегол од нејзиниот состав, а бил приклучен баталјонот „Мирче Ацев“.[1] Од 25 август 1944 година, бригадата била во состав на Четириесет и првата македонска дивизија.

Втора македонска ударна бригада
Цветко Узуновски говори на борците на Втората македонска бригада за време на нејзиното формирање во село Фуштани, 20 декември 1943 година.
Активна20 декември 1943 – јуни 1945
Големина480 борци
Битки
Одликувања Орден заслуги за народ Орден братство и единство
Команданти
Истакнати
команданти
Диме Туриманџовски

По формирање на бригадата, таа почнала да го издава својот орган весникот „Народна борба“.[2]

Состав уреди

Во јануари 1944 година бригадата броела околу 445 борци. Командниот состав на бригадата го сочинувале:[2]

Политички комесари на бригадата биле:

 
Формирање на II македонска ударна бригада, 20 декември, 1943 година во село Фуштани, Егејска Македонија.

Борбени дејства уреди

 
Втора македонска ударна бригада

Борбените операции на оваа бригада се одвивале на целиот терен на Македонија, од егејскиот дел на Македонија, па сè до Сремскиот фронт, Србија, Хрватска и Словенија.[2]

 
Хорот на Руската чета во состав на Втората македонска бригада

Во текот на првата половина на 1944 година, Втората македонска ударна бригада водела успешни борби против бугарскиот окупатор кај кавадаречко, мегленско и учествувала во Февруарскиот поход.[1] Изведувала диверзантски акции на пругата Гевгелија-Демир Капија, а потоа преминала на теренот на Прилеп и Мариово. Во рамките на овие операции, бригадата имала жестоки судири со бугарската војска кај село Витолишта, с. Полчишта, с. Конопиште на 7 јуни 1944 година, с. Стрмашево на 12 јуни 1944 година, кај с. Крањево на 19 јуни 1944 г.[2] Кон крајот на јули 1944 година, Бригадата имала пет баталјони, а кон средината на август, Битолскиот и Прилепскиот баталјон влегле во составот на Седмата и на Петтата македонска ударна бригада.[1]

Од 25 август 1944 година кога влегува во состав на Четириесет и првата македонска дивизија,[1] бригадата броела околу 1200 борци и старешини. Во текот на септември 1944 година делувала на линијата Гевгелија - Велес, а подоцна учествувала во борбите за ослободување на Прилеп и Кичево (околу 15-18 ноември, 1944 година),[2] како и против германските сили кои се повлекувале од Грција по долината на реката Вардар.[1]

Со воената реорганизација од декември 1944 година, бригадата влегла во состав на Четириесет и осмата македонска дивизија, која пак била дел од Петнаесеттиот македонски корпус. Во состав на корпусот, бригадата учествувала на Сремскиот фронт, во реонот на Иљача и Винковци, почнувајќи од 12 април до 17 април, 1944 година при нивниот пробив кон Загреб воделе битки кај Стризивојна и Врпоље, па кај Славонска Пожега на 20-21 април, кај селото Гарешница, Чазма и во реонот на Загреб од 25 април до 9 мај. Откако учествувале во ослободувањето на Загреб, заедно со дваесет и првата српска дивизија, вршеле чистење на теренот и разоружување на непријателските сили.[1] На Сремскиот фронт, бигадата го издавала весникот „Нашиот удар“, од кој излегле 5 броја.[2]

Од оваа бригада на Сремскиот фронт загинале 245 борци и старешини.[2]

Список на загинати борци уреди

Список на загинати борци на Втората македонска ударна бригада:[3]

Име и Презиме Роден во Датум на погинување Место на погинување
Амза Абдиов Барово 1944
Спасе М. Аврамовски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Љубомир Алексиќ Росоман 5 декември 1944 Крстац, Ужичка Пожега
Ганчо Ц. Алексоски 27 април 1945 Кајгана, Грешница, на Сремскиот фронт
Реџо С. Алитовски 12 април 1945 Бојане на Сремскиот фронт
Харум Р. Алитовски 4 мај 1945 Бојане на Сремскиот фронт
Усеин Алов Бесвица 1944
Абас Аметов Бесвица 1944
Ибраим Аметов Бесвица 1944
Ацо Ангелов Неготино 1943
Методија Ангелов Бунарче 1945
Димката Т. Ангелов - Габерот Ваташа 10 јуни 1943 Калинска Леса, Кавадарци
Мито Ангелов Бунарче 1945
Ставре Ангелов Горица 1944
Спиро Андонов Неготино
Збраим Анчов Бесвица 1944
Борис Арсов Шивец 1944
Киро Арсов Ваташа 1944
Вели Асанов Бесвица 1944
Рушид Асанов Бесвица 1944
Усеин Аслимов 1944
Атанас Атанасов Бунарче 1944
Игно Н. Атанасов Дрен 2 мај 1944 Прилеп
Пецо М. Атанасовски 17 април 1945 Стризивојна на Сремскиот фронт
Светозар А. Атанасовски 1945
Александар Аджилов - Елисије Неготино 1943
Усеин Ашиков 1944
Азир Р. Бајрамовски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Бекир Бајрамоски 13 април 1945 Винковци на Сремскиот фронт
Мерсил Балков Бесвица 6 октомври 1944 Бесвица
Борис Г. Бачвароски 4 мај 1945 Бојане на Сремскиот фронт
Усеин Баџов Бесвица 1944
Мамут Башев Бесвица 6 октомври 1944 Бесвица
Амет Беков Бесвица 1944
Ахмед Бекиров Дисан 1944
Илија М.Бекчев Ваташа 16 септември 1944 Јаворина
Ратко Биков Ресава 2 јули 1944 Дреново
Наце Блатески 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Петре Боев Зовен 1944
Јово Божинов Дреново 1944
Ибраим Боров Бевица 1944
Љубе Боснарков Кавадарци 1944
Јано Бошев Прждево 1944
Абдула Браов Бесвица 1944
Коста Ј. Бубановски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Булев Петар Мајден Прилеп
Кузман Бутески 8 мај 1945 Хрухчица, Дуго Село кај Загреб
Борис П. Буџески 17 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Атанас Василев Копришница Прилеп
Стојче Б. Василески 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Атанас Велкоски Копришница 1944
Коле Велков Драгожел 1944
Милан Т. Велкоски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Амет Вигов Боула 1944
Перо И. Видиковски - Видев Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Илија И. Виларов Неготино 10 јули 1943
Радо Вригалов Кавадарци 1945
Никола Гавриловски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Атанас Георгиев Радња 1944
Драган Георгиев Долно Литович 1944
Трајко Геримов Подлес 1944
Тодор П. Гечев Неготино 29 октомври 1944 Крстец Прилепско
Атанас Гоцев Зборско 1944
Александар В. Гулечевски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Вано Ѓумов Кавадарци 1943
Ванчо Гучев Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Данчо Давков Ваташа 1943
Никола М. Даговски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Кочо Л. Даловски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Витомир С. Дамјановски 14 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Владимир Ф. Данилоски 10 мај 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Александар Данов Неготино 1943
Коле Данов Мрежичко 1944
Ѓорѓи Делов Даговица 1944
Костадин Т. Делов Зборско 10 август 1944 Неготино
Љупчо Делов Крњево 4 ноември 1944 Прилеп
Петре П. Делов Чифлик 18 ноември 1944 Прилеп
Дале М. Деловски Клиново 1944 Албанија
Али Демиров Прждево 1944
Феин Демиров Бесвица 1944
Ѓорѓи Демиров Весија 1944
Тодор Л. Демиров Прждево 8 септември 1944
Дончо Димов
Димов Илчо Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Марко С. Димов Клиново 9 ноември 1944 Смеса
Петар Н. Димов Радња Кавадарци
Ристо Димов Грбовец 1944
Трпе Димов Грбовец 1944
Мара Димова Кавадарци 1944
Георгие М. Димоски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Илија С. Мимоски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Славе Димоски 7 септември 1944 Кукуричани, на Сремскиот фронт
Стојан Р. Димоски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Ристо Давчев Марена 1945
Вукашин М. Дојчиноски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Божо Донев Кавадарци 1944
Глигур Досев Кавадарци 1944
Орданчо Досев Кавадарци 1944
Бобо Дуков Гари 1944
Смаил Дураков Боула 1944
Борис Гелов Орашин 1944
Петре Гелов Клиново 1944
Ристо Гелов Праведник 1944
Ристо Т. Гондев Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Атанас Ѓорѓиев Радња 1944 Бистренци
Драган Ѓорѓиев Бистрица Бела Црква
Ѓорѓи Ѓорѓиев Гарниково 1944
Јонче Ѓорѓиев Горица
Коле Р. Ѓорѓиев Долна Бошава 1944 Крњево
Перо Б. Ѓорѓиев Шешково 1944 Смиловци
Аспарух Ф. Ѓорѓиев 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Атанас Ј. Ѓорески 7 мај 1945 Гречец, на Сремскиот фронт
Блаже Ј. Ефтимов Ресава 15, јули 1944 Крива Паланка
Ристо Ј. Ефтимов Ресава 15 јули 1944 Крива Паланка
Бахрам С. Ефтимовски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Митко С. Ефтимов 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Милан Зафироски Шивец 11 јуни,1943
Никодин Ј. Захариески 7 мај 1945 Грачево, Сремски фронт
Донка Захарчева Драчевица 1944
Милан Здравков Шишево 1943
Трајко Здравковиќ Брестовци 1944
Ибраим Замелов Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Ѓоре Злетовски Клиново 1944
Вејсин Ибраимов Бесвица 1944
Андон Иванов Негорино 1944
Нако Иванов 29 декември 1944 Дусин
Димитар Г. Ивановски 15 ноември 1944 Туин
Илфијадо Т. Ивановски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Коле М. Игнатов Зборско 29 август 1944 Орниште
Илија Игноски 1944
Благој Д. Илиев 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Перо Илиев Ваташа 1944
Ристо Илиев Страгово 1944
Стојан Илиев Галиште 1944
Трајко Илиев Драчевица 1944
Ефтим Р. Илиевски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Кирил Т. Илиевски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Милорад Илиевски 7 ноемрви 1944 Кукуричани, на Сремскиот фронт
Димо Илков Драчевица 1944
Мемед Ш. Илјазовски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Пешо Илов Шивец 1944
Стојан Иљов Клиново 1944
Блаже П. Иловски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Исо Н. Исмаиловски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Реџеп А. Исмаиловски Стризивојна, на Сремскиот фронт
Блажо Д. Ицев Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Јордан Д. Јакимовски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Јордан Д. Јаклески 4 мај 1945 Чазма, на Сремскиот фронт
Билјан Р. Јаковчески 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Димитар Х. Јанески 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Илија Јанакиев Неготино 1943
Трајче Јенчев Гарниково
Усеин Јарев Бесвица 1943
Душан Јашаревски 7 ноемрви 1944 Кукуричани, на Сремскиот фронт
Петар Д. Јованов Чемерско 7 август 1944 Лукар, Конопишки регион
Димитар К. Јованоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Живко Јовановски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Ристо Г. Јованов Горна Бошава 10 септември 1944 Дреновска Клисура
Ѓорѓи Т. Јанески Горна Бошава 27 септемрви 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Милорад Јаниќ Требишине 1944
Ѓоре Јанчески Шивец 11 април 1943
Трајче Ј. Јордановски 27 април 1944 Туин, Сремски фронт
Димо Јосифов Кавадарци 10 август 1944 Кавадарци
Јаким Ј. Јосифоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Јочко Јосков Бегниште 1 септември 1944 Ракле
Александар Јованов Јошев Конопиште Сремски фронт
Душан К. Јуруков Неготино 8 октомври 1944 Неготино
Омер Р. Јусуфов Росоман септември 1944
Усеин Јусуфов 1944
Асан У. Јусуфовски 7 мај 1945 Грачац, Сремски фронт
Пано С. Калајџиев Неготино 8 октомври 1944 Неготино
Вангел В. Калафиловски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Лазар Калајџиев Кавадарци 1943
Коле Камчев Ресендре 1945
Трајко Камчев Росоман октомври 1945 Демир Капија
Владо Кантарџиев 12 април 1944 Стрмашево
Киро Каракулев Кавадарци 1943
Ѓорѓи Ј. Карамешинкоски 28 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Киро Каров Кавадарци 1944
Мустафа Кочев Бесвица 1944
Шпиро П. Комов Неготино 8 септември 1944 Неготино
Арим Р. Кимовски 1 октомври 1945 Бојане на Сремскиот фронт
Блаже С. Христоски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Серафим Ј. Китанов 15 ноември 1944 Туин, Сремски фронт
Трајче Клинчаров Ресава 9 јули 1945 Штип
Ристо Козаров Мајдан 5 април 1944 Стрмашево
Стојан Д. Којевски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Коле Р. Колев Бојанчиште 1 октомври 1944 Бохула
Ристе В. Колев Драчевица 13 ноември 1944 Прилеп
Трајко Г. Колев Смрково 1944 Плетвар
Јанко С. Колески 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Димо Колев Драчевица 1944
Мемет Калпуров Бесвица 1944
Усеин Калпуров Бесвица 1944
Дончо Костадинов Бохула 1944
Дино Костадинов Чифлик 10 ноември 1944 Прилеп
Атанас Л. Костадиноски 3 мај 1945 Матовски, Сремски фронт
Иљо Костов Ваташа 1943
Блажо М. Костоски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Коста С. Костоски 27 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Блаже М. Котески 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Блаже Ј. Коцески 15 ноември 1944 Туин, Сремски фронт
Блаже П. Коцески 15 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Тасе Р. Коцевски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Киро Крстев Кавадарци 7 април 1944 Кавадарци
Коста Н. Крстев Конопиште 1944 Кичево
Илјаз Н. Крстески 12 април 1944 Товарник на Сремскиот фронт
Благој Крстиќ Тиквеш 1943
Блаже Кузманоски Шивец 11 април 1943
Гандо Д. Кузмов Росоман октомври 1944 Демир Капија
Неде Андонов Куков Прждево 8 септември 1944
Ефтим Р. Кулаков Неготино 17 септември 1944 Кавадаречки расадник
Амет Курев Бесвица 1944
Тодор Т. Лазарески 4 мај 1945 Бојане на Сремскиот фронт
Атанас Ефтим Лазов Шивец 11 јуни,1943
Атанас Ј. Лазов Дрен 25 ноември 1944 Прилеп
Благоје Лашка Тиквешко 1944 Манско
Боро Б. Лакоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Ленка Егејка 16 јуни 1944 Стрмашево
Тоде Мајсторчев Кавадарци 1944
Абдулазим Максудов Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Амет Максимов Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Асан Алиов Максимов Долни Дисан 20 октомври 1944 Борово
Асан Ј. Максимов 21 јануари 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Вело Максимов Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Ариз Н. Малиноски 12 април 1945 Лукавац, на Сремскиот фронт
Манчо Малиминов Неготино 1943
Ариз Н. Малик 13 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Ајрула А. Наумов Берово 25 октомври 1944 Прилеп
Ибан Х. Мажески 17 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Атанас Манчев Крнево 4 ноември 1944 Прилеп
Ристо Манчев Радња 1943
Сливо Мариноски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Герасим Матаков Ваташа 16 април 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Пецо А. Матакоски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Стојан В. Мачкоски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Тодор В. Мачкоски 20 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Абас Мемедов Бесвица 1944
Елас Р. Мемедов Борово 1944 Мајдан
Нузи Ј. Мемедоски 7 мај 1945 Грачац, Сремски фронт
Коце Николовски Стојановски Металец 12 јуни 1944 Стрмашево
Наум Т. Мечкароски 13 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Асан Р. Мечкоски
Пано Мешков Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Тодор В. Миладиноски 12 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Стефан Милошевиќ Росоман 25 октомври 1944 Сребреник, кај Тузла
Тодор Р. Минов Драчевица 16 октомври 1944 Боброво
Купријан Н. Минески 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Александар Н. Мирков Неготино 28 август 1944 Плачковица
Атанас Мирков 1944
Димчо Мирчев Велес 1944 Кавадарци
Трајко Г. Мирчевски 27 април 1944 Кајгана на Сремскиот фронт
Крсте Миов Драдња 1944
Крсте Минов Драдња 1944
Анче Митков Мрежичко 1944
Вангел Митков Зборско 10 август 1944 Неготино
Киро Митков Кавадарци 1944
Никола Митков Зборско 1944
Трајко Ј. Михајлоски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Лазо Мицев-Рале Кавадарци 1944 Орман
Пано Мударов Кавадарци 1943
Стојан Муров Зборско 1944
Петар Најдов Мрежичко 1944
Стојан Најдов Ириово 1944 Прилеп
Санде Л. Налески 8 мај 1945 Дуго Село, Загреб
Чондро П. Напушески 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Никола Настоски Неготино 1943
Боге В. Наумоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Санде Б. Наумоски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Аспарух Наумчев Кавадарци 1944
Блажо М. Нелев Добротино
Миле В. Неделкоски 15 ноември 1944 Туин, Сремски фронт
Нове С. Неделкоски 13 април 1945 Винковци на Сремскиот фронт
Стојан Р. Неделкоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Трајче Н. Неделкоски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Санде Н. Нељески 4 мај 1945 Бојане на Сремскиот фронт
Ѓорѓи Ј. Несторов Рожден 1944 Ракле
Стерија Несторов Албанија 1944 Ѓавато
Јонче Т. Несторовски 27 мај 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Сбори Нежимов Берово 1944
Авни Неџов 1944
Атанас Николов Вешје 1944
Герасим Димов Николов Праведник 1944
Стевчо Николов Трстеник 1944
Стојан Ј. Николов 12 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Тодор Николов Драчевица 8, септември 1944
Блаже Т. Николоски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Фонче Н. Николоски 14 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Јован П. Огненов Рожден 1944 Ракле
Тодор Ј. Ончевски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Петар Павлов Драчевица 1944
Илија Ј. Павлов Курија октомври 1944 Плетвар
Петар Лазов Панов Неготино септември 1944
Лазар Паноски Прилеп Витолиште
Тоде О. Пановски 21 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Никола Панорников Рожден 1944
Илија Панџиров Неготино 1943
Славе Паризов Грбавец 1944
Владимир Ј. Пагон 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Тоне Н. Пејковски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Круме Ј. Перовски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Владо Петров Прждево 1944
Дано Петров Бегниште 1944
Дичо Петров Бугарија 1944
Јован Петров Чемерско 1944
Александар В. Петровски 24 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Конде Л. Петровски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Рако Л. Петровски 13 април 1945 Винковци на Сремскиот фронт
Стојан Т. Петровски 28 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Фердо Поп-Георгиев Ваташа 16 април 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Дано Попов Бохула 1944
Гано Поп-Ристов Кавадарци 1943
Лерерија К. Радевски 15 ноември 1944 Туин, Сремски фронт
Санде Т. Размески 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Азир О. Ракитовски 13 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Зулфихар Рамов Бистрица 1944
Муртеза А. Распошковски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Муртеза Пашитовски 17 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Ибраим В. Реџеп Бесвица 1944
Вели Реџепов Бесвица 1944
Фаик Реџепов Бесвица 1944
Лазо Ризов Драчевица 1944
Атанас Ристовски Вешје 1944
Голапче Ристов Драчевица 1944
Јован Ристов Неготино септември 1944
Крсте Ристов Мрежичко 1943
Лазо К. Ристов Бојанчиште 1943 Бојанчиште
Петар Ристов Шешово 1944
Ристо Ристов-Куцо Битола 12 април 1944 Стрмашево
Стојче Ристов Рожден 1944
Трајко Јованов Ристов Дебреште август 1944 Стрмашево
Глигор С. Ристоски 12 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Дренко В. Ристоски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Јонче Ш. Ристоски 15 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Јордан П. Ристовски 20 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Лазо Д. Ристоски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Ферда Росомановски Кавадарци 1943
Максуд А. Садиков Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Рамадан Г. Салковски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Милан К. Сапунџиев 21 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Мирко Т. Серафимовски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Јусуф Селимов Тремник 1944
Мамут Селимов Бесвица 1944
Мустафа Селимов Бесвица 1944
Душан С. Сеитов Стојовци 14 август 1944 Стрмашево
Љубе Р. Серфимовски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Ацо Т. Силјановски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Иван М. Славков Ујбарево 1944 Кавадарски Уши
Томе Славков Селце 12 април 1945 Дебар
Иљаде Соколов Галиште 1945
Стојан Соколов Шешово 1944 Смилевци
Трајко Н. Сотибов Неготино 8 октомври 1944 Неготино
Кито Спанчов Бегниште 1944
Рувче Т. Спасески 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Ѓорги А. Спасов Неготино 1944 Неготино
Петар К. Спировски 20 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Петар Ставров Неготино 17 ноември 1944 Паликура
Ставре Ставрев Неготино 1944 Беровско
Стефан К. Стаменкоски 21 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Тодор К. Станкоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Ицо А. Станоев Дрен 21 септември 1944 Неготино
Цандо И. Стафилов Ресава 17 јули 1944 Лисец
Перо К. Стефановски 7 мај 1945 Геачец, на Сремскиот фронт
Лазо Степанов Мрежичко 1944
Александар Стефанов Горица 1944
Блажо Стефанов Бегниште 1944
Јован Н. Стефановски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Милан Н. Стефановски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Петар Г. Стефков Неготино 8 октомври 1944 Неготино
Душан Стинајков Стаорци 1944
Душан Сишиќ 1944
Доне Игнов Стојанов Горно Бошава 10 септември 1944 Дреновска Клисура
Ило Г. Стојанов Клиново јули 1944 Расад
Јано Т. Стојанов Дрен Плачковица
Лазар Стојанов Кавадарци 1943
Трајче Стојанов Чемерско 30 октомври 1944 Зајас
Бранко Д. Стојановски 13 април 1945 Винковци на Сремскиот фронт
Васил Т. Стојановски Сремски фронт
Коце Стојановски Скопје 13 јуни 1944 Стрмашево
Стојан Д. Стојановски 16 април 1944 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Стојан М. Стојановски 15 ноември 1944 Туин, Сремски фронт
Таја М. Стојановски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Тодор А. Стојановски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Ташко Н. Стојановски 28 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Блажо Стојков Ваташа 1944
Тоде К. Стојчевски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Сулејман Сулејманов Ваташа 1944
Миле М. Тавчевски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Панчо Г. Талевски 15 ноември 1944 Туин, Сремски фронт
Ѓорги Таневски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Косто Георгиев Тасевски Галиште Ракле
Борис Г. Тасевски-Бастер 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Диме Ристов Тасевски Бегниште 1945 Нови Сад
Ѓорѓи К. Тасевски 21 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Митко М. Тасевски 17 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Добрин Тасевски Вешје 1944
Дешка Ташева Бегниште 1944
Блажо Тодоров Орариш 29 септември 1944 Прилеп
Трајко Темков Добниште 29 септември 1944 Прилеп
Блажо Тодоров Ресава 5 јуни 1943 Никодин
Димо Р. Тодоров Кавадарци септември 1944 Јаворица
Ристо Тодоров Рожден 1944
Васил С. Тодоровски 13 април 1945 Руглавец, на Сремскиот фронт
Мане М. Тодоровски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Стојан М. Тодоровски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Ангел Захариев Таев Драчевица 8 септември 1944
Димо Тошев Зборско 10 август 1944 Неготино
Илија К. Трајкоски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Јане Трајков Добротино 1944
Ристо Трајков Дреново 1944
Стојан Трајков Галиште 1944
Трајче Трајков Горна Бошава 4 ноември 1944 Прилеп
Цандо Т. Трајков Ресава 15 јули 1944 Плачковица
Софија Трајкова Корка 1944
Иван А. Трајкоски 14 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Игно Н. Трајковски 12 април 1945 Сремски фронт
Глигор М. Трошански 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Стојан Л. Трпевски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Диме Туриманов Кавадарци 1945
Изфан М. Казимоски 14 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Благоје Кената Прилеп 1944
Славка Караска Прилеп 1944
Спиро Кимов Неготино 1944
Душан Ќириќ Росоман 1944 Смеса
Антон Киров Неготино 1944
Мемед Мусинов Бесвица 1944
Ахмед Усинов Селце 1944
Назир Усинов Селце 1944
Трајан М. Филиповски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Васил Хаџи Јорданов Ваташа 16 април 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Стефан Хаџи Тефков Кавадарци 1944
Тодор Хаџи Тефков Кавадарци 1943
Александар Христов Кавадарци 17 мај 1943 Бојанчиште
Цандо Петров Бохула 1944
Инго Н. Цветков Драчевица 12 април 1945 Винковци на Сремскиот фронт
Тошо М. Цветскоски 12 април 1945 Иљача, на Сремскиот фронт
Стојан Т. Цветкоски 21 април 1945 Славонска Пожега, на Сремскиот фронт
Трајко Т. Цидобиловски 27 април 1945 Кајгана на Сремскиот фронт
Асан А. Чешкиров Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Вангел А. Чачковски 16 април,1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Ѓорѓе К. Чачковски 12 април 1945 Товарник на Сремскиот фронт
Димо Б. Чеков Ваташа 16 мај 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Лазар Чемерски Кавадарци 17 мај 1943 Бојанчиште
Тадија С. Чулаковски 15 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Тодор С. Чуковски 17 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт
Асан Џамбазов Бесвица 1944
Имат Џамбазов Бесвица 6 октомви 1944 Бесвица
Усеин Џамбазов Бесвица 1944
Омет Џамов Бесвица 10 септември 1944 Бохула
Омер Џаџев Бесвица 10 септември 1944 Бохула
Пане Џунов Ваташа 16 јуни 1943 стрелан од Бугарите во Ваташа
Јојче Р. Шаркоски 27 април 1945 Кајгана, на Сремскиот фронт
Омер Шашинов Росоман 1944 Бохула
Али Шакиров Бесвица 1944
Ибраим Шекриов Бесвица 1944
Цандо Шишков Ресава 23 април 1944 Ресава
Али Шушлев Бесвица 1944
Амет Шушлев Бесвица 1944
Ристе П. Шурбановски 16 април 1945 Стризивојна, на Сремскиот фронт

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 д-р Стојан Киселиновски и др. (2000). Македонски историски речник. Скопје: ИНИ. стр. 119. ISBN 9989-624-46-1. Недостасува |author1= (help)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 д-р Марјан Димитријевски „Македонската војска 1944-1945“, Скопје, ИНИ, 1999 г., стр. ​84-89
  3. Група автори (1973). Втора македонска ударна бригада. Скопје: Наша Книга - Скопје. стр. 279–293.

Литература уреди

Надворешни врски уреди