Беровско

појаснителна страница

Поимот Беровско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Берово, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Берово, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Беровско, но некогаш и не.

Поврзано уреди