Ѓавато

појаснителна страница

Ѓавато или Ѓавото е име што се употребува за повеќе поими поврзани со Македонија. Името Ѓавато е добиено од именка од грчко потекло, со значење премин.

Р. Македонија
Егејска Македонија