Области во Монголија

Областите во Монголија (сум) е второстепена административна поделба на Монголија. Покраините во Монголија се поделени на 315 области. Тие се:

Карта на областите во Монголија

АрхангајУреди

 
Области во Архангај

Бајан-ОлгиУреди

 
Области во Бајан Олги

БајанхонгорУреди

 
Области во Бајанхонгор

БулганУреди

 
Области во Булган

Гови-АлтајУреди

 
Области во Гови-Алтај

ГовисумберУреди

 
Области во Говисумбер

Дархан-УлУреди

 
Области во Дархан-Ул

ДорнодУреди

 
Области во Дорнод

ДорноговиУреди

 
Области во Дорногови

ДундговиУреди

 
Области во Дундгови

ЗавханУреди

 
Области во Завхан

ОворхангајУреди

 
Области во Оворхангај

ОмноговиУреди

 
Области во Омногови

ОрхонУреди

 
Области во Орхон

СеленгеУреди

 
Области во Селенге

СухбаторУреди

 
Области во Сухбатор

ТовУреди

 
Области во Тов

УвсУреди

 
Области во Увс

ХентијУреди

 
Области во Хенти

ХовдУреди

 
Области во Ховд

ХовсголУреди

 
Области во Ховсгол

ПоврзаноУреди