Бајантал, Говисумбер

Бајантал (монголски: Баянтал) е област во Монголија во Говисумбер провинцијата.